Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2007-2010
  CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2007-2010 , încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2.895 din 21 din 29 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5cc din 29 ianuarie 2007 CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Părţile contractante, reprezentate conform anexei nr. 7, recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional şi se obligă să respecte în totalitate...

Citeste tot
Toate legile

Articole

Secretul profesional in Dreptul Bancar
Secretul profesional in dreptul bancar   Printre obligatiile care guverneaza   activitatea    institutiilor de credit in realizarea   operatiunilor clientilor, exista unele care   au ca obiectiv protectia   clientilor pe fondul unui set de reguli care constituie politia bancara. Astfel, institutia de credit, este tinuta   de obligatia secretului professional, de obligatia   de a se informa despre client si de a informa...

Citeste tot
Toate articolele