Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

Statutul profesiei de avocat
Statutul profesiei de avocat Text în vigoare începând cu data de 31 iulie 2007 - Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 10/2007. CAP. 1 Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat ART. 1 (1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată până la data adoptării prezentului statut, denumită în continuare Lege şi ale prezentului statut....

Citeste tot
Toate legile

Articole

SUCURSALA SI REPREZENTANTA SOCIETATILOR COMERCIALE INTERNATIONALE
SUCURSALA ŞI REPREZENTANŢA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE scris de Cristina Mazilu Cuprins I.Sucursala......................................................pag.3 I.1.1. Regimul juridic al sucursalelor constituite în România de societăţile de naţionalitate străină................................................. .........pag.4 I.1.2. Constituirea şi funcţionarea sucursalelor societăţilor bancare străine în...

Citeste tot
Toate articolele