Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

CAEN Rev. 2
    Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2 01  Agricultură, vânătoare şi servicii anexe            011  Cultivarea plantelor nepermanente     0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv  orez), plantelor leguminoase şi a    plantelor producătoare de seminţe oleaginoase                          0112 Cultivarea orezului...

Citeste tot
Toate legile

Articole

PUBLICITATEA IMOBILIARA
  PUBLICITATEA IMOBILIARĂ scris de Cristina Mazilu CUPRINS I.Noţiunea, structura şi obiectul cărţii funciare.............pag.3 I.1.Noţiunea...........................................................pag3 I.2.Structura cărţii funciare..........................................pag3 I.3.Obiectul cărţii funciare...........................................pag.4 II.Organizarea cărţilor...

Citeste tot
Toate articolele