Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

ORDONANTA Nr. 51 din 28 august 1997 Republicata privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
ORDONANŢĂ Nr. 51 din 28 august 1997 Republicată privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing...

Citeste tot
Toate legile

Articole

Particularitati ale derularii perchezitiei
Particularităţi ale derulării percheziţiei:   In infracţiunile flagrante şi de crimă organizată   Potrivit art. 27 alin. (4) din Constituţia României, percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante. Codul de procedură penală nu prevede în mod expres maniera în care se dispune ori se efectuează percheziţia în cazul infracţiunilor flagrante, adoptându-se aceeaşi...

Citeste tot
Toate articolele