Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

CODUL CIVIL
Text în vigoare începând cu data de 18 iunie 2002 TITLUL PRELIMINAR DESPRE EFECTELE ŞI APLICAREA LEGILOR ÎN GENERE ART. 1 Legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactivă. ART. 2 *** Abrogat (Abrogat prin art. 183 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat) ART. 3 Judecătorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate. ART. 4 Este oprit judecătorului de a se pronunţa, în hotărârile ce dă, prin cale de dispoziţii...

Citeste tot
Toate legile

Articole

PUBLICITATEA IMOBILIARA
  PUBLICITATEA IMOBILIARĂ scris de Cristina Mazilu CUPRINS I.Noţiunea, structura şi obiectul cărţii funciare.............pag.3 I.1.Noţiunea...........................................................pag3 I.2.Structura cărţii funciare..........................................pag3 I.3.Obiectul cărţii funciare...........................................pag.4 II.Organizarea cărţilor...

Citeste tot
Toate articolele