Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Republicata privind societatile comerciale
NOTĂ: În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi. TITLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. (2) Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române. ART. 2 Societăţile comerciale se vor constitui în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acţiuni; d) societate în comandită pe...

Citeste tot
Toate legile

Articole

SUSPENDAREA JUDECATII
SUSPENDAREA JUDECĂŢII scris de Cristina Mazilu Cuprins   I.Noţiunea şi felurile suspendării judecăţii..........pag.3 I.1Noţiunea...........................................................pag.3 I.2.Suspendarea voluntară..........................................pag.4 I.2.1.Jurisprudenţă........................................................pag.7 I.3.Suspendarea legală de drept...................................pag.9...

Citeste tot
Toate articolele