Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

CODUL DE PROCEDURA CIVILA
Text în vigoare începând cu data de 25 iulie 2008 CARTEA I Competenţa instanţelor judecătoreşti TITLUL I Competenţa după materie ART. 1 Judecătoriile judecă: 1. în primă instanţă, toate procesele şi cererile, în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe; 2. plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege; 3. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor. ART. 2 Tribunalul judecă: 1. în primă...

Citeste tot
Toate legile

Articole

SUSPENDAREA JUDECATII
SUSPENDAREA JUDECĂŢII scris de Cristina Mazilu Cuprins   I.Noţiunea şi felurile suspendării judecăţii..........pag.3 I.1Noţiunea...........................................................pag.3 I.2.Suspendarea voluntară..........................................pag.4 I.2.1.Jurisprudenţă........................................................pag.7 I.3.Suspendarea legală de drept...................................pag.9...

Citeste tot
Toate articolele