Pause

Cabinetul nostru este format dintr-o echipă de profesionişti care transformă imposibilitatea clienţilor săi de recuperare a creanţelor într-o veritabilă reuşită.

O premisă determinantă o constituie existenţa de creanţe certe, lichide şi exigibile.

          Activitatea de recuperare a creanţelor o exercităm atât pe cale amiabilă, prin concilieri, tranzacţionări, medieri, cât şi prin proceduri judiciare (acţiuni judecătoreşti, executări silite, sechestre asiguratorii, etc.).

          Debitorii urmăriţi pot fi persoane fizice sau persoane juridice, iar creanţele pot fi atât civile, cât şi comerciale, născute din:

 

          - contracte de vânzare-cumpărare;

- contracte de închiriere de bunuri mobile sau imobile;

- contracte de antrepriză sau subantrepriză;

- contracte de împrumut;

- constituirea de gajuri sau ipoteci;

- contracte de prestări servicii;

- contracte de publicitate;

- contracte de asociere în participaţiune;

- poliţe de asigurări încheiate cu societăţi de asigurare care refuză plata unor despăgubiri;

- plata unor drepturi salariale de către angajator către salariaţi;

- decizii de imputare emise către angajaţii care au prejudiciat angajatorul;

- dreptul de autor;

- neplata unor sume de bani reprezentând cota-parte din patrimoniul unei societăţi comerciale, asociaţii sau fundaţii, etc