Pause

DREPTUL MUNCII


   În domeniul dreptului muncii:
      - oferim consultanţă în privinţa contractelor de muncă, sistemului
        de pensii, stabilirea pensiilor şi plata acestora;
      - înfiinţăm sindicate;
      - oferim consultanţă şi reprezentare juridică în privinţa diverselor
        litigii generate de raporturile de muncă, precum:
      - obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute
        din salariu;
      - obligarea angajatorului la repararea prejudiciului provocat
        angajatului;
      - atragerea răspunderii angajatului faţă de angajator
        pentru încălcarea clauzei confidenţialităţii;
      - obligarea angajatului la repararea prejudiciilor provocate
        angajatorului, la restituirea sumelor încasate şi necuvenite, etc.