Pause

DREPTUL FAMILIEI

   Cabinetul de avocat „Ignat Claudiu" vă oferă consultanţă şi reprezentare juridică în privinţa:

- divorţului;
- anulării casătoriei;
- partajului;
- încredinţării de minori;
- oiligaţiilor legale de intreţinere;
- acţiunilor în stabilirea sau în tăgadaduirea paternităţii;
- încuviinţării, desfacerii şi nulităţii adopţiei;
- rectificării, modificării, completării sau anulării actelor de stare civilă;
- declaraţiilor de dispariţie şi de moarte prezumată, etc