Pause

DREPT CIVIL

   Cabinetul nostru vă oferă:

      - consultanţă şi redactare contracte;
      - asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
      - asistenţă şi reprezentare juridică în litigii privind:
      - revendicările imobiliare;
      - achiziţiile imobiliare;
      - succesiunile şi partajele;
      - evacuările;
      - ieşirile din indiviziune;
      - recuperările de creanţe;
      - rezilierea şi rezoluţiunea contractelor;
      - executarea silită, etc.