Pause

     Onorariile se stabilesc liber între cabinetul nostru şi dvs. şi sunt prevăzute în contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia, înainte de începerea asistenţei sau reprezentării dvs. in faţa autorităţilor statului sau in faţa altor persoane fizice sau juridice.


    Onorariile vor fi stabilite după următoarele criterii:
- dificultatea, amploarea sau durata cazului;
- timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;
- natura, noutatea şi dificultatea cazului;
- importanţa intereselor în cauză;
- împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împieidică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane;
- avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
- constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.


Cabinetul nostru oferă posibilitatea clienţilor săi de a opta pentru unul dintre următoarele tipuri de onorarii:
- onorarii fixe (forfetare);
- onorarii orare;
- onorarii tip abonament;
- onorarii de succes care pot fi fixe sau procentuale;
- onorarii formate din combinarea celor expuse mai sus;

 

  Onorariul fix (forfetar) constă intr-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care le prestează clientului.


 Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.


 Onorariul orar sau cel fix se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.


 Onorariul de succes constă intr-o sumă fixă sau variabilă, stabilită de comun acord cu clientul, si datorată de acesta condiţionat de atingerea de către avocat a unui anumit rezultat.
Avocatului îi este interzis prin statut să accepte doar onorariu de succes.


 Abonamentul reprezintă o formă de colaborare ce permite o mai bună planificare a cheltuielilor clientului şi creează premisele unei relaţii de adevărat parteneriat între client si biroul nostru de avocaţi.
Această formă de colaborare este ideală în situaţiile în care clientul doresşte să beneficieze de consiliere juridică cu caracter preventiv, în activităţile curente.