Pause

Legea salarizarii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330 pe 2009 partea 2

Loading..

    ANEXA II/3

 

                                 CERCETARE

    Unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare

 

    I. Salarii de bază

 

    A. Funcţii de conducere în unităţi de cercetare subordonate Academiei Române

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director general institut naţional de       | S        |  7,50 |   8,00 |

|    | cercetare (ordonanţator secundar de credite)|          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director general adjunct institut naţional  | S        |  7,45 |   7,80 |

|    | de cercetare (ordonanţator secundar de      |          |       |        |

|    | credite)                                    |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director institut de cercetare (ordonanţator| S        |  7,30 |   7,65 |

|    | terţiar de credite)                         |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director adjunct institut de cercetare      | S        |  7,30 |   7,65 |

|    | (ordonanţator terţiar de credite)           |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Director centru de cercetare (ordonanţator  | S        |  7,20 |   7,50 |

|    | terţiar de credite)                         |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Secretar ştiinţific institut de cercetare   | S        |  7,20 |   7,50 |

|    | (ordonanţator terţiar de credite)           |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Director adjunct centru de cercetare        | S        |  7,10 |   7,40 |

|    | (ordonanţator terţiar de credite)           |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  8.| Secretar ştiinţific centru de cercetare     | S        |  7,00 |   7,40 |

|    | (ordonanţator terţiar de credite)           |          |       |        |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    NOTĂ:

    1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

    2. În coeficienţii de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de vechime în muncă, indemnizaţia de conducere.

 

    B. Funcţii de execuţie în instituţii de cercetare subordonate Academiei Române

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Cercetător ştiinţific I| S          |    -|    -|    -| 6,55| 6,90| 7,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Cercetător ştiinţific  | S          |    -|    -|    -| 4,00| 4,20| 4,45|

|    | II                     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Cercetător ştiinţific  | S          |    -|    -|    -| 3,40| 3,60| 3,75|

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Cercetător ştiinţific  | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Asistent de cercetare  | S          | 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | ştiinţifică            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Asistent de cercetare  | S          | 1,90|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | ştiinţifică stagiar    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Asistent I             | M          | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Asistent II            | M          | 1,25| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Asistent stagiar       | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

    2. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de importanţă naţională, sporul de vechime în muncă.

 

    II. Salarii de bază

 

    Funcţii de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, alta decât cea a Academiei Române

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Cercetător ştiinţific I| S          |    -|    -|    -| 4,20| 4,45| 4,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Cercetător ştiinţific  | S          |    -|    -|    -| 3,30| 3,45| 3,65|

|    | II                     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Cercetător ştiinţific  | S          |    -|    -|    -| 2,80| 3,00| 3,15|

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Cercetător ştiinţific  | S          | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Asistent de cercetare  | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 2,05| 2,10| 2,20|

|    | ştiinţifică            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Asistent de cercetare  | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | ştiinţifică stagiar    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Asistent I             | M          | 1,50| 1,55| 1,60| 1,70| 1,75| 1,85|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Asistent II            | M          | 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Asistent stagiar       | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de importanţă naţională şi salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională, sporul de prevenţie, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.

    2. Funcţiile de conducere care se utilizează sunt cele din anexa în care se regăseşte activitatea respectivă.

    3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/4.1

 

                           UNITĂŢI DE CULTURĂ

 

    I. Salarii de bază din unităţi de cultură naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi din cadrul Bibliotecii Academiei Române, Corului Naţional de Cameră "Madrigal" şi din instituţiile de spectacole şi concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director general/director - manager         | S        |  6,95 |   7,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director general adjunct                    | S        |  6,90 |   7,25 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director                                    | S        |  6,90 |   7,25 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S        |  6,85 |   7,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Şef secţie                                  | S        |  6,80 |   7,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Şef serviciu, şef serviciu contencios       | S        |  6,80 |   7,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Şef birou, şef laborator, şef oficiu        | S        |  6,50 |   7,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  8.| Şef atelier                                 |          |  4,50 |   4,90 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  9.| Şef formaţie muncitori                      |          |  3,50 |   4,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Artişti lirici operă,  | S          | 4,80| 5,00| 5,30| 5,55| 5,80| 6,10|

|    | artişti lirici, corişti|            |     |     |     |     |     |     |

|    | operă, corişti,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | balerini, artişti      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumentişti,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | dansatori, actori,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | maeştri artişti circ,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artişti circ; care     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | desfăşoară activitate  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | solistică sau rol      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal; regizor     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, dirijor,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | solist (vocal, balet,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | concertist,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumentist), şef    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | partidă,               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | concert-maestru        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Actor (teatru, mânuitor| S          | 4,25| 4,45| 4,65| 4,90| 5,15| 5,40|

|    | păpuşi-marionete),     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | pictor, scenograf,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | maestru (balet-dans,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cor, corepetitor,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artist circ),          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | consultant artistic,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | coregraf, artist circ, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artist instrumentist   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 3,30| 3,45| 3,65| 3,85| 4,00| 4,20|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,35| 3,55|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Dirijor cor, artist    | S          | 3,90| 4,10| 4,30| 4,50| 4,75| 4,95|

|    | liric (operă, operetă, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | teatru muzical), artist|            |     |     |     |     |     |     |

|    | liric, corepetitor,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | acompaniator, balerin, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | regizor scenă (culise),|            |     |     |     |     |     |     |

|    | sufleor (operă,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operetă, teatru),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | maestru de studii      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (balet, canto,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | muzicale), bibliotecar,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliograf, redactor,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | muzeograf, restaurator,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | conservator, arheolog, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | istoric, arhivist,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhitect, economist,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer, consilier     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | juridic, analist,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | programator, inginer de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | sistem - gradul IA     |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 3,10| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,55| 2,70| 2,80| 2,95| 3,10| 3,25|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Şef orchestră, secretar| S          | 3,70| 3,90| 4,10| 4,30| 4,50| 4,75|

|    | (literar, muzical,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, platou, PR), |            |     |     |     |     |     |     |

|    | impresar artistic,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sculptor păpuşi, artist|            |     |     |     |     |     |     |

|    | plastic, grafician,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | regizor artistic;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I, biolog,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | fizician, chimist,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sociolog, psiholog;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal              |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,75| 3,95|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | S          | 2,50| 2,65| 2,80| 2,90| 3,05| 3,20|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Biolog, fizician,      | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,75| 3,95|

|    | chimist, sociolog,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | psiholog; specialist   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Biolog, fizician,      | S          | 2,50| 2,65| 2,80| 2,90| 3,05| 3,20|

|    | chimist, sociolog,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | psiholog               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Biolog, fizician,      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | chimist, sociolog,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | psiholog; debutant     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Dansator, machior,     | S          | 3,60| 3,75| 3,95| 4,15| 4,30| 4,55|

|    | peruchier, montor      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine, editor        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine/sunet, operator|            |     |     |     |     |     |     |

|    | lumini, imagine/sunet, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | producător delegat,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar platou,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent regie/        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenografie, recuziter |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,55| 3,70| 3,90|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | S          | 2,50| 2,60| 2,75| 2,85| 3,00| 3,15|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Bibliotecar,           | SSD        | 2,80| 2,95| 3,10| 3,30| 3,40| 3,60|

|    | bibliograf,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliotecar-arhivist,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | muzeograf, restaurator,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | conservator, referent, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer, conductor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhitect, arhivist,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician economist,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | informatician,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | conductor tehnic       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | SSD        | 2,30| 2,35| 2,50| 2,60| 2,75| 2,85|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | SSD        | 1,80| 1,85| 1,95| 2,00| 2,15| 2,25|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | SSD        | 1,35|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Bibliotecar - treapta I| PL         | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | PL         | 1,75| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | PL         | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | PL         | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Dirijor, dirijor cor,  | M          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | maestru (balet-dans,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cor, corepetitor,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artist circ),          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | concert-maestru,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | impresar artistic,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | solist (vocal, balet,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | concertist,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumentist), actor, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artist circ,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumentist, corist  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operă, actor mânuitor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | păpuşi, actor, corist, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sufleor (teatru, operă,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | operetă), balerin,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | dansator, corepetitor, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sculptor păpuşi,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sufleor, artist        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | plastic, bibliotecar,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | redactor,              |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | restaurator,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | conservator, trezorier,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gestionar custode sală,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | grafician, referent    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | literar/muzical/       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, coregraf     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05| 2,15|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Maestru lumini-sunet,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | şef orchestră maestru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (acordor pian-clavecin,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | lutier), specialist    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (orgă, instrumente de  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | suflat)                |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta I            | M          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05| 2,15|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Machior, peruchier,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | montor imagine,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator imagine/      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | lumini/sunet, editor   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine/sunet, regizor |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenă (culise),        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar platou        |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta I            | M          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Regizor scenă (culise),| M          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | secretar platou,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician, merceolog,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, contabil,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | analist ajutor,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | programator ajutor,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | stenodactilograf,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar dactilograf,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator date,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | controlor date,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | funcţionar arhivar,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator, casier, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | magaziner, şef depozit |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05| 2,15|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Supraveghetor sală,    | M; G       | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    | controlor bilete,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | garderobier, plasator  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Pompier, manipulant    | M; G       | 1,50| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 1,95|

|    | decor, guard, maistru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M; G       | 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Muncitori calificaţi   | M; G       | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | (broder; butafor,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cizmar-confecţioner    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | încălţăminte,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | confecţioner montator  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | produse din lemn;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | costumier;             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | croitor-confecţioner   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | îmbrăcăminte,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | electrician iluminare  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenă, imprimeur       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | textile, machior,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | mânuitor-montator      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | decor, maistru acordor/|            |     |     |     |     |     |     |

|    | pian/clavecin, maistru |            |     |     |     |     |     |     |

|    | lutier, maistru sunet/ |            |     |     |     |     |     |     |

|    | lumini, montor imagine/|            |     |     |     |     |     |     |

|    | sunet, lăcătuş         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | montator; peruchier,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | pictor executant,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | recuziter, regizor     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | culise,                |            |     |     |     |     |     |     |

|    | electroacustician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialist orgă/       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumente de suflat, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tapiţer, secretar      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | platou, bibliotecar    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | muzical/teatru,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhivar)               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M; G       | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M; G       | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Mânuitor carte,        | M; G       | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    | supraveghetor muzeu,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | garderobier            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională, sporul de 25% pentru importanţă naţională, sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică, sporul de fidelitate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, salariul de merit, sporul de vechime în muncă, pentru toate categoriile de personal bugetar care au beneficiat în anul 2009 de acestea.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/4.2

 

    II. Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice şi din alte instituţii publice de cultură din România necuprinse la pct. I din anexa nr. II/4.1

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director general/director - manager         | S        |  5,40 |   5,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director                                    | S        |  5,35 |   5,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director adjunct, contabil-şef              | S        |  5,30 |   5,55 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Şef serviciu, şef serviciu contencios       | S        |  5,25 |   5,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Şef birou, şef laborator, şef oficiu        | S        |  5,15 |   5,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Şef atelier                                 |          |  3,10 |   3,25 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Şef formaţie muncitori                      |          |  2,95 |   3,05 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Bibliotecar,           | S          | 3,10| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | bibliograf, redactor,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | economist, inginer,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | consilier juridic,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | analist, programator,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer de sistem      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,40| 3,55|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Bibliotecar,           | SSD        | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    | bibliograf,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | bibliotecar-arhivist,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, subinginer,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | conductor arhitect,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhivist, tehnician    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | economist,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | informatician,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | conductor tehnic       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | SSD        | 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,85| 3,00|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | SSD        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45| 2,55|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Bibliotecar            | PL         | 2,05| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60|

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | PL         | 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,20| 2,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | PL         | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | PL         | 1,25|    -|    -|    -|  -  |    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Bibliotecar, redactor, | M          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician, merceolog,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, contabil,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | analist ajutor,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | programator ajutor,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | stenodactilograf,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar dactilograf,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator date,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | controlor date,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | funcţionar, arhivar,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator, casier, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | magaziner, şef depozit |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta IA           |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta I            | M          | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Restaurator            | S          | 3,10| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | - gradul IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,40| 3,55|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Restaurator            | M          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Conservator            | S          | 3,10| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | - gradul IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 2,80| 2,95| 3,05| 3,20| 3,40| 3,55|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Conservator            | M          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Pompier, manipulant    | M; G       | 1,40| 1,50| 1,55| 1,60| 1,70| 1,80|

|    | decor, guard, maistru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M; G       | 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,45| 1,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Mânuitor carte,        | M; G       | 1,15| 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,45|

|    | supraveghetor sală,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | garderobier            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică, sporul de fidelitate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, salariul de merit, sporul de prevenţie, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/4.3

 

    III. Salarii de bază din sistemul muzeelor publice şi din alte instituţii publice de cultură din România necuprinse la pct. I din anexa nr. II/4.1

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director general/director - manager         | S        |  5,20 |   5,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director                                    | S        |  5,10 |   5,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director adjunct, contabil-şef              | S        |  5,05 |   5,55 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Şef serviciu, şef serviciu contencios       | S        |  5,00 |   5,45 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Şef birou, şef laborator, şef oficiu        | S        |  4,90 |   5,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Şef atelier                                 |          |  2,95 |   3,25 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Şef formaţie muncitori                      |          |  2,80 |   3,05 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Muzeograf, restaurator,| S          | 3,10| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | conservator, arheolog, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | istoric, arhivist,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhitect, economist,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer, consilier     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | juridic, analist,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | programator, inginer de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | sistem                 |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,30| 3,40|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,30| 2,40| 2,55| 2,70| 2,80| 2,95|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Biolog, fizician,      | S          | 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,75|

|    | chimist, sociolog,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | psiholog; principal    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Biolog, fizician,      | S          | 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45|

|    | chimist, sociolog,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | psiholog; specialist   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Biolog, fizician,      | S          | 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | chimist, sociolog,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | psiholog               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Biolog, fizician,      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | chimist, sociolog,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | psiholog; debutant     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Muzeograf restaurator, | SSD        | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    | conservator, referent, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | subinginer, conductor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhitect, arhivist,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician economist,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | informatician,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | conductor tehnic       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | SSD        | 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,85| 3,00|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | SSD        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45| 2,55|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Redactor,              | M          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician, merceolog,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, contabil,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | analist ajutor,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | programator ajutor,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | stenodactilograf,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar dactilograf,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator date,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | controlor date,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | funcţionar, arhivar,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator, casier, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | magaziner, şef depozit |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta IA           |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta I            | M          | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Restaurator,           | M          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | conservator trezorier, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gestionar custode sală |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Pompier, guard, maistru| M; G       | 1,40| 1,50| 1,55| 1,60| 1,70| 1,80|

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M; G       | 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,45| 1,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Garderobier            | M; G       | 1,15| 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Supraveghetor muzeu    | M; G       | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională, sporul de toxicitate, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, salariul de merit, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/4.4

 

    IV. Salarii de bază din instituţiile de spectacole şi concerte şi din alte instituţii publice de cultură necuprinse la pct. I din anexa nr. II/4.1

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director general/director - manager         | S        |  5,90 |   6,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director general adjunct                    | S        |  5,85 |   6,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Director                                    | S        |  5,80 |   6,10 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef | S        |  5,60 |   5,90 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Şef secţie                                  | S        |  5,40 |   5,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Şef serviciu, şef serviciu contencios       | S        |  5,40 |   5,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Şef birou, şef laborator, şef oficiu        | S        |  5,10 |   5,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  8.| Şef atelier                                 |          |  3,40 |   3,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  9.| Şef formaţie muncitori                      |          |  3,30 |   3,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Artişti lirici operă,  | S          | 3,45| 3,65| 3,85| 4,00| 4,20| 4,45|

|    | artişti lirici, corişti|            |     |     |     |     |     |     |

|    | operă, corişti,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | balerini, artişti      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumentişti,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | dansatori, actori; care|            |     |     |     |     |     |     |

|    | desfăşoară activitate  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | solistică sau rol      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal; regizor     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, dirijor,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | solist (vocal, balet,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | concertist,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumentist), şef    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | partidă,               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | concert-maestru        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Actor (teatru, mânuitor| S          | 3,40| 3,60| 3,75| 3,90| 4,15| 4,30|

|    | păpuşi - marionete),   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | pictor, scenograf,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | maestru (balet, dans,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cor, corepetitor,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artist circ),          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | consultant artistic,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | coregraf, artist circ, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artist instrumentist   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 3,10| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Dirijor cor, artist    | S          | 3,30| 3,45| 3,65| 3,85| 4,00| 4,20|

|    | liric (operă, operetă, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | teatru muzical), artist|            |     |     |     |     |     |     |

|    | liric, corepetitor,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | acompaniator, balerin, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | regizor scenă (culise),|            |     |     |     |     |     |     |

|    | sufleor (operă,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operetă, teatru),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | maestru de studii      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (balet, canto,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | muzicale), economist,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer, consilier     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | juridic, analist,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | programator, inginer de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | sistem                 |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,75|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,30| 3,40|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Şef orchestră, secretar| S          | 3,10| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | (literar, muzical,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, platou, PR), |            |     |     |     |     |     |     |

|    | impresar artistic,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sculptor păpuşi, artist|            |     |     |     |     |     |     |

|    | plastic, grafician,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | regizor artistic       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,40| 2,55| 2,70| 2,80| 2,95| 3,10|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | S          | 2,10| 2,20| 2,35| 2,40| 2,55| 2,70|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Dansator, machior,     | S          | 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,80|

|    | peruchier, montor      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine, editor        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (imagine, sunet),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator lumini        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (imagine, sunet),      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | producător delegat,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar platou,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent regie/        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenografie, recuziter |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | S          | 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Referent, subinginer,  | SSD        | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    | conductor arhitect,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhivist, tehnician    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | economist,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | informatician,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | conductor tehnic       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | SSD        | 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,85| 3,00|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | SSD        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45| 2,55|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Dirijor, dirijor cor,  | M          | 2,05| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60|

|    | maestru (balet-dans,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cor, corepetitor,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artist circ),          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | concert-maestru,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | impresar artistic,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | solist (vocal, balet,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | concertist,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumentist), actor, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | artist circ,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumentist, corist  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operă, actor mânuitor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | păpuşi, actor, corist, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sufleor (teatru, operă,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | operetă), balerin,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | dansator, corepetitor, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sculptor păpuşi,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sufleor, artist        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | plastic, grafician,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent literar/      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | muzical/artistic,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | coregraf               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - I                    |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - II                   | M          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,20| 2,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - III                  | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Maestru lumini-sunet,  | M          | 2,05| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60|

|    | şef orchestră maestru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (acordor pian-clavecin,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | lutier), specialist    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (orgă, instrumente de  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | suflat)                |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - I                    |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - II                   | M          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,20| 2,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - III                  | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Machior, peruchier,    | M          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | montor imagine,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator imagine/      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | lumini/sunet, editor   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | imagine/sunet, regizor |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenă (culise),        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar platou        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - I                    |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - II                   | M          | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - III                  | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Regizor scenă (culise),| M          | 2,05| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60|

|    | secretar platou,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician, merceolog,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, contabil,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | analist ajutor,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | programator ajutor,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | stenodactilograf,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar dactilograf,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | operator date,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | controlor date,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | funcţionar arhivar,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator, casier, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | magaziner, şef depozit |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,20| 2,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta III          | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Supraveghetor sală,    | M; G       | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    | controlor bilete,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | garderobier, plasator  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Pompier, manipulant    | M; G       | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    | decor, guard, maistru  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta I            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M; G       | 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,45| 1,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Muncitori calificaţi   |            | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | (brodeor; butafor,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | cizmar-confecţioner    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | încălţăminte,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | confecţioner montator  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | produse din lemn,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | costumier,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | croitor-confecţioner   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | îmbrăcăminte,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | electrician iluminare  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | scenă, imprimeur       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | textile, machior,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | mânuitor-montator      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | decor, maistru acordor/|            |     |     |     |     |     |     |

|    | pian/clavecin, maistru |            |     |     |     |     |     |     |

|    | lutier, maistru sunet/ |            |     |     |     |     |     |     |

|    | lumini; maistru sunet/ |            |     |     |     |     |     |     |

|    | lumini, montor imagine/|            |     |     |     |     |     |     |

|    | sunet, lăcătuş         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | montator, peruchier;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | pictor executant,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | recuziter, regizor     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | culise,                |            |     |     |     |     |     |     |

|    | electroacustician,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialist orgă/       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instrumente de suflat, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tapiţer, secretar      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | platou, bibliotecar    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | muzical/teatru,        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhivar)               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - I                    |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - II                   |            | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - III                  |            | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/4.5

 

    V. Salarii de bază din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii publice de cultură din România

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director, manager                           | S        |  4,00 |   4,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director adjunct, contabil-şef              | S        |  3,90 |   4,10 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Şef serviciu, şef serviciu contencios       | S        |  3,80 |   4,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Şef birou, şef laborator, şef oficiu        | S        |  3,60 |   3,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Şef atelier                                 | -        |  2,45 |   2,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Şef formaţie muncitori                      | -        |  2,20 |   2,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Referent gradul IA     | S          | 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Referent gradul I      | S          | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65| 2,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Referent debutant      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Referent gradul I      | SSD        | 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40| 2,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Referent gradul II     | SSD        | 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05| 2,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Referent debutant      | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Referent treapta I     | PL         | 1,55| 1,65| 1,75| 1,80| 1,95| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Referent treapta II    | PL         | 1,50| 1,60| 1,70| 1,75| 1,85| 1,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Referent debutant      | PL         | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Referent treapta IA    | M          | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Referent treapta I     | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,55|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Referent debutant      | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/4.6

 

    VI. Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară şi ale altor instituţii publice de cultură din România

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Redactor-şef                                |          |  4,65 |   5,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Redactor-şef adjunct                        |          |  4,60 |   4,90 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Redactor de rubrică,   | S          | 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,60| 3,75|

|    | redactor, lector,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | publicist comentator,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnoredactor,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | corespondent în        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | străinătate            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul I             | S          | 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,85| 3,00|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Şef agenţie            | S          | 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,30| 3,40|

|    | publicitate,           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | administrator          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | (publicaţii, editură), |            |     |     |     |     |     |     |

|    | reporter (fotoreporter,|            |     |     |     |     |     |     |

|    | corespondent local),   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | secretar (tehnic) de   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | redacţie,              |            |     |     |     |     |     |     |

|    | documentarist,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | traducător,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | caricaturist, desenator|            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, corector     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | S          | 1,85| 1,90| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Redactor, secretar de  | SSD        | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70|

|    | redacţie               |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - gradul I             |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | SSD        | 1,75| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul III           | SSD        | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Redactor, secretar     | M          | 2,05| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60|

|    | (tehnic) de redacţie,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | documentarist,         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | traducător,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | caricaturist, desenator|            |     |     |     |     |     |     |

|    | artistic, corector,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnoredactor          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta IA           |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta I            | M          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,20| 2,30|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Laborant foto, retuşor | M;G        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45| 2,55|

|    | foto, fotograf         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | - treapta IA           |            |     |     |     |     |     |     |

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta I            | M;G        | 1,65| 1,70| 1,75| 1,80| 1,90| 2,05|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - treapta II           | M;G        | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M;G        | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/4.7

 

    VII. Sporuri şi alte drepturi specifice

 

    A. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

    a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

    b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

    Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 

    B. Alte drepturi

    Persoanele încadrate în unităţile de cultură care au rezultate valoroase în activitate pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

 

    ANEXA II/5

 

                                 CULTE

              Salarii de bază pentru personalul clerical*)

 

    Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Preot                                                                   |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | - gradul I             | S          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - gradul II            | S          | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - definitiv            | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Preot                                                                   |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | - gradul I             | M          | 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75| 1,85|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - definitiv            | M          | 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|    |________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | - debutant             | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, după caz, şi sporurile specifice domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, care au fost incluse în salariul de bază.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/6

 

                                     SPORT

                               Unităţi sportive

 

    I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor*)|___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Secretar federaţie,    |            | 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45| 3,65|

|    | antrenor federal,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | antrenor lot           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | naţional**), expert    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sportiv; gradul IA     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Secretar federaţie,    |            | 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45|

|    | antrenor federal,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | antrenor lot           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | naţional**), expert    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sportiv; gradul I      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Secretar federaţie,    |            | 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00|

|    | antrenor federal,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | antrenor lot           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | naţional**), expert    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sportiv; gradul II     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Secretar federaţie,    |            | 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40| 2,50|

|    | antrenor federal,      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | antrenor lot           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | naţional**); gradul    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | III, instructor sportiv|            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Secretar federaţie,    |            | 1,90| 1,95| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | antrenor federal;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul IV, instructor  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | sportiv gradul II      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Instructor sportiv     |            | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 ______________________________________________________________________________

|  7.| Instructor sportiv I,  |            | 1,90| 1,95| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | referent I             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Instructor sportiv II, |            | 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | referent II            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Instructor sportiv III,|            | 1,50| 1,60| 1,65| 1,75| 1,80| 1,90|

|    | referent III           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Instructor sportiv     |            | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.

 

    II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor*)|___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Expert sportiv gradul I|            | 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45| 3,65|

|    | A                      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Antrenor categoria I,  |            | 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45|

|    | expert sportiv gradul I|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Antrenor categoria II, |            | 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00|

|    | expert sportiv         |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Antrenor categoria III,|            | 2,05| 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | referent sportiv       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul III             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Antrenor categoria IV, |            | 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40| 2,50|

|    | referent sportiv       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul IV              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Antrenor categoria V   |            | 1,90| 1,95| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Antrenor debutant,     |            | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | referent sportiv       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, după caz, sporurile specifice domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, care au fost incluse în salariul de bază, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/7

 

                           UNITĂŢI DE NAVIGAŢIE

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

    A. Funcţii de conducere

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                     Funcţia                    |Nivelul  |Coeficienţi de|

|crt.|                                                |studiilor|ierarhizare   |

|    |                                                |         |    Grad I    |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  1.| Şef grup scafandri                             | M;G     | 3,15         |

|____|________________________________________________|_________|______________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Comandant instructor   | S          | 3,55| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30| 4,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Şef mecanic instructor | S          | 2,90| 3,05| 3,20| 3,35| 3,55| 3,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime

 ______________________________________________________________________________

|  3.| Comandant              | S          | 3,25| 3,40| 3,55| 3,75| 3,95| 4,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Şef mecanic            | S          | 3,05| 3,20| 3,40| 3,55| 3,70| 3,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Căpitan secund         | S          | 2,65| 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Şef mecanic secund, şef| S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    | electrician            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Ofiţer punte III       | S          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,55| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Ofiţer mecanic, ofiţer | S          | 2,45| 2,55| 2,70| 2,80| 3,00| 3,10|

|    | electrician; III       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Ofiţer punte aspirant  | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Ofiţer mecanic,        | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | electrician; aspirant  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale

 ______________________________________________________________________________

| 11.| Ofiţer punte           | SSD        | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Ofiţer mecanic, ofiţer | SSD        | 2,30| 2,40| 2,55| 2,65| 2,80| 2,95|

|    | electrician            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Ofiţer mecanic, ofiţer | SSD        | 1,50|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | electrician; aspirant  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Ofiţer punte aspirant  | SSD        | 1,50|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Căpitan dragor, căpitan| M          | 2,25| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Şef mecanic            | M          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Dragor şef             | M          | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Ofiţer punte           | M          | 2,05| 2,15| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Ofiţer mecanic, ofiţer | M          | 2,35| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,00|

|    | electrician            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Dragor                 | M          | 1,90| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Ofiţer punte, dragor;  | M          | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | aspirant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Ofiţer mecanic, ofiţer | M          | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | electrician; aspirant  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    c) Funcţii de execuţie comune pe nave

 ______________________________________________________________________________

| 23.| Şef staţie RTG         | M          | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Ofiţer RTG I           | M          | 2,00| 2,05| 2,15| 2,30| 2,40| 2,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Ofiţer RTG II          | M          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Şef echipaj            | M;G        | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,55| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Conducător şalupă      | M;G        | 2,00| 2,05| 2,15| 2,30| 2,40| 2,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Electrician, motorist, | M;G        | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80|

|    | ajustor, timonier      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Marinar, motopompist,  | M;G        | 1,90| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40|

|    | bucătar                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Electrician, motorist, | M;G        | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | ajustor; debutant      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Motopompist, marinar,  | M;G        | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | bucătar; debutant      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Scafandru autonom      | M;G        | 2,35| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 33.| Scafandru greu         | M;G        | 2,15| 2,25| 2,40| 2,50| 2,65| 2,80|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 34.| Scafandru debutant     | M;G        | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiţii grele, sporul pentru condiţii vătămătoare, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    II. Alte drepturi

    Pentru activitatea de imersiune se acordă o indemnizaţie de 50 lei/ora de scufundare.

 

    ANEXA II/8

 

                                AGRICULTURĂ

 

    Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor; laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

    Funcţii de execuţie

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Inginer*), chimist/    | S          | 3,05| 3,20| 3,40| 3,60| 3,75| 3,95|

|    | biolog; expert         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Inginer*), chimist/    | S          | 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,25| 3,40|

|    | biolog; gradul I       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Inginer*), chimist/    | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,70| 2,80| 3,00|

|    | biolog; gradul II      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Inginer*), chimist/    | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | biolog; debutant       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Subinginer, asistent   | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95|

|    | veterinar,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician**), conductor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnic; gradul I       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Subinginer, asistent   | SSD        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    | veterinar,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician**), conductor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnic; gradul II      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Subinginer, asistent   | SSD        | 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | veterinar,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician**), conductor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnic; gradul III     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Subinginer, asistent   | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | veterinar,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician**), conductor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnic; debutant       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 ______________________________________________________________________________

|  9.| Tehnician**), IA       | M          | 2,15| 2,20| 2,35| 2,45| 2,60| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Tehnician**), I        | M          | 1,60| 1,70| 1,75| 1,85| 2,00| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Tehnician**), II       | M          | 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Tehnician**), debutant | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).

    Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

    **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).

    Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

 

    NOTĂ:

    În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiţii deosebite, sporul de vechime în muncă.

 

    II. Sporuri

    1. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri:

    - sporul pentru activitate desfăşurată în zone izolate, în cuantum de până la 20%;

    - sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, în cuantum de până la 15%.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/9

 

                 OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

    Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Inginer cadastru       | S          | 3,05| 3,20| 3,40| 3,60| 3,75| 3,95|

|    | gradul IA              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Inginer cadastru       | S          | 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,25| 3,40|

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Inginer cadastru       | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,70| 2,80| 3,00|

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Inginer cadastru       | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Subinginer cadastru    | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95|

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Subinginer cadastru    | SSD        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Subinginer cadastru    | SSD        | 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | gradul III             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Subinginer cadastru    | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 ______________________________________________________________________________

|  9.| Tehnician cadastru IA  | M          | 2,15| 2,20| 2,35| 2,45| 2,60| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Tehnician cadastru I   | M          | 1,60| 1,70| 1,75| 1,85| 2,00| 2,05|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Tehnician cadastru II  | M          | 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Tehnician cadastru     | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Operator cadastru I    | M;G        | 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Operator cadastru II   | M;G        | 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Operator cadastru      | M;G        | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiţii deosebite, sporul de vechime în muncă.

 

    II. Sporuri

    1. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri:

    - sporul pentru activitate desfăşurată în zone izolate, în cuantum de până la 20%;

    - sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, în cuantum de până la 15%.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/10

 

                               PROTECŢIA MEDIULUI

    Agenţii de protecţie a mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

 

    Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Inspector de           | S          | 3,05| 3,20| 3,40| 3,60| 3,75| 3,95|

|    | specialitate expert,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer expert*)       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Inspector de           | S          | 2,70| 2,80| 3,00| 3,10| 3,25| 3,40|

|    | specialitate,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer*); gradul I    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Inspector de           | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,70| 2,80| 3,00|

|    | specialitate,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer*); gradul II   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Inspector de           | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | specialitate,          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer*); gradul III  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Inspector, inginer*);  | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Subinginer I           | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Subinginer II          | SSD        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Subinginer III         | SSD        | 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Subinginer debutant    | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 ______________________________________________________________________________

| 10.| Tehnician, observator  | M          | 2,15| 2,20| 2,35| 2,45| 2,60| 2,70|

|    | condiţii mediu; I A**) |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Tehnician, observator  | M          | 1,60| 1,70| 1,75| 1,85| 2,00| 2,05|

|    | condiţii mediu; I**)   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Tehnician, observator  | M          | 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    | condiţii mediu; II**)  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Tehnician, observator  | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | condiţii mediu;        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant**)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.

    Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

    **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiţii deosebite şi o parte din sporurile de condiţii periculoase sau vătămătoare general acordate, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/11

 

                               AVIAŢIA SPORTIVĂ

                             Aeroclubul României

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

    A. Funcţii de conducere

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                     Funcţia                    |Nivelul  |Coeficienţi de|

|crt.|                                                |studiilor|ierarhizare   |

|    |                                                |*)       |______________|

|    |                                                |         |    Grad I    |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  1.| Director general Aeroclubul României           |    S    |     6,80     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  2.| Director general adjunct Aeroclubul României   |    S    |     6,70     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

 

    a) Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Comandant detaşament de zbor                   |         |     6,65     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  2.| Comandant aeroclub teritorial                  |         |     6,65     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  3.| Comandant adjunct aeroclub teritorial          |         |     5,75     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  4.| Şef zbor aeroclub teritorial                   |         |     5,30     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

 

    b) Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Şef grupă lucrări - reparaţii (LR)             |         |     5,75     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  2.| Şef sector tehnic                              |         |     5,30     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

 

    c) Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice

 ______________________________________________________________________________

|  1.| Director zbor                                  |         |     6,20     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  2.| Director tehnic                                |         |     6,20     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  3.| Şef serviciu informare zbor-navigaţie          |         |     5,75     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

 

    B. Funcţii de execuţie

    1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor*)|___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Pilot recepţie şi      |            | 3,50| 3,70| 3,85| 4,05| 4,25| 4,50|

|    | control, paraşutist    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | recepţie şi control,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer recepţie şi    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | control                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Pilot instructor,      |            | 3,05| 3,20| 3,35| 3,55| 3,70| 3,90|

|    | paraşutist instructor  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Pilot comandant,       |            | 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,35|

|    | mecanic navigant       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | instructor             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Copilot, mecanic       |            | 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,00| 3,20|

|    | navigant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Pilot în pregătire,    |            | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | paraşutist în pregătire|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

    În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor de sol.

 

    2. Personal tehnic aeronautic

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor*)|___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Inginer de aviaţie     | S + Licenţă|                                   |

|____|________________________|____________|___________________________________|

|    | clasa I                |            | 3,50| 3,70| 3,85| 4,05| 4,25| 4,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a II-a           |            | 3,05| 3,20| 3,35| 3,55| 3,70| 3,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a III-a          |            | 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,35|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a IV-a           |            | 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,00| 3,20|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | debutant               |            | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Tehnician de aviaţie   | M + Licenţă|                                   |

|____|________________________|____________|___________________________________|

|    | clasa I                |            | 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a II-a           |            | 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,60| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a III-a          |            | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a IV-a           |            | 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | debutant               |            | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Mecanic de aviaţie     |M + Licenţă |                                   |

|    |                        |sau Şcoală  |                                   |

|    |                        |Profesională|                                   |

|    |                        |+ Licenţă   |                                   |

|____|________________________|____________|___________________________________|

|    | clasa I                |            | 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a II-a           |            | 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,60| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a III-a          |            | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a IV-a           |            | 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | debutant               |            | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Mecanic pentru         |Şcoală      |                                   |

|    | întreţinerea aparatelor|Profesională|                                   |

|    | de lansare la zbor     |+ Licenţă   |                                   |

|    | (turn de paraşutism,   |            |                                   |

|    | automosor, plior       |            |                                   |

|    | paraşute, deltaplanism)|            |                                   |

|____|________________________|____________|___________________________________|

|    | clasa I                |            | 2,30| 2,45| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a II-a           |            | 2,05| 2,15| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a III-a          |            | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a IV-a           |            | 1,80| 1,90| 2,00| 2,05| 2,15| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | debutant               |            | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Maistru de aviaţie     | Şcoală     |                                   |

|    |                        | maiştri +  |                                   |

|    |                        | Licenţă    |                                   |

|____|________________________|____________|___________________________________|

|    | clasa I                |            | 2,50| 2,65| 2,80| 2,90| 3,05| 3,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a II-a           |            | 2,30| 2,45| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | clasa a III-a          |            | 1,45| 1,55| 1,60| 1,70| 1,80| 1,85|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    3. Personal operativ aeronautic

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor*)|___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Meteorolog aeronautic  | S          |                                   |

|    | specialist             |            |                                   |

|____|________________________|____________|___________________________________|

|    | gradul I               |            | 3,05| 3,20| 3,40| 3,55| 3,70| 3,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | gradul II              |            | 2,65| 2,80| 2,95| 3,05| 3,25| 3,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | gradul III             |            | 2,30| 2,40| 2,55| 2,65| 2,80| 2,95|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | gradul IV              |            | 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,60| 2,75|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | debutant               |            | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Meteorolog aeronautic  | M + Curs de|                                   |

|    |                        | calificare |                                   |

|____|________________________|____________|___________________________________|

|    | treapta I              |            | 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | treapta II             |            | 2,15| 2,25| 2,35| 2,45| 2,60| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | debutant               |            | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Dispecer operaţiuni    | M + Curs de|                                   |

|    | zbor                   | calificare |                                   |

|    |                        | + Licenţă  |                                   |

|____|________________________|____________|___________________________________|

|    | treapta I              |            | 2,50| 2,60| 2,75| 2,90| 3,05| 3,15|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | treapta II             |            | 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,60| 2,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | treapta III            |            | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,45|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|    | debutant               |            | 1,45|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse sporul pentru tehnicitate, complexitate şi responsabilitate, salariul de merit, sporul pentru inspecţie şi control, sporul pentru încordare psihică, sporul de vechime în muncă.

 

    II. Sporuri şi alte drepturi

    Criteriile de încadrare şi de avansare în clase, grade şi trepte a personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic şi operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

 ______________________________________________________________________________

| Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant           |

| profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic  |

| aeronautic din Aeroclubul României                                           |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. |   Activitatea pentru care se acordă  |   Indemnizaţia - limită maximă   |

|crt.|                                      |                                  |

|____|______________________________________|__________________________________|

|  1.| Misiuni prevăzute în Codul aerian    | 73 lei/oră/zbor - începând cu    |

|    |                                      | 01.01.2010                       |

|____|______________________________________|__________________________________|

|  2.| Misiuni prevăzute în Codul aerian    | 57 lei/start sau tur de pistă -  |

|    |                                      | începând cu 01.01.2010           |

|____|______________________________________|__________________________________|

|  3.| Salturi cu paraşuta                  | 141 lei/salt - începând cu       |

|    |                                      | 01.01.2010                       |

|____|______________________________________|__________________________________|

|  4.| Lansarea la zbor a aeronavelor şi    | 9,5 lei/lansare sau aterizare -  |

|    | aterizări                            | începând cu 01.01.2010           |

|____|______________________________________|__________________________________|

 

    1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:

    - 1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal;

    - 1 oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal.

    Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie.

    2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

    3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.

    4. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/12

 

    ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

    Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

    A. Funcţii de conducere

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director                                    | S        |  6,05 |   6,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director adjunct                            | S        |  5,85 |   6,35 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale                     |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Medic veterinar        | S          | 3,40| 3,60| 3,75| 3,90| 4,00| 4,10|

|    | gradul I/Medic primar  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | veterinar              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Medic veterinar        | S          | 2,50| 2,65| 2,75| 2,85| 3,05| 3,20|

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Medic veterinar        | S          | 1,95| 2,05| 2,10| 2,25| 2,35| 2,45|

|    | gradul III             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Medic veterinar        | S          | 1,90|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Inginer*), medic,      | S          | 3,40| 3,55| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30|

|    | chimist/biolog;        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul IA/Expert       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Inginer*), medic,      | S          | 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15|

|    | chimist/biolog;        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Inginer*), medic,      | S          | 1,90| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45|

|    | chimist/biolog;        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Inginer*),             | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | medic, chimist/biolog; |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Subinginer, asistent   | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,70| 2,80| 2,95|

|    | veterinar,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician**), conductor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnic, referent de    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate; IA       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Subinginer, asistent   | SSD        | 1,75| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | veterinar,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician**), conductor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnic, referent de    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate; I        |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Subinginer, asistent   | SSD        | 1,35| 1,45| 1,50| 1,60| 1,65| 1,75|

|    | veterinar,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician**), conductor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnic, referent de    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate; II       |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Subinginer, asistent   | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | veterinar,             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician**), conductor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnic, referent de    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate; debutant |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Asistent veterinar,    | M          | 1,75| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | tehnician**),          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent IA            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Asistent veterinar II, | M          | 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    | tehnician**),          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent I             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Asistent veterinar,    | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | tehnician**), referent |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Şoferi ambulanţe       |            | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,75| 1,85|

|    | veterinare,            |            |     |     |     |     |     |     |

|    | autolaboratoare, maşini|            |     |     |     |     |     |     |

|    | de dezinfecţie, maşini |            |     |     |     |     |     |     |

|    | de intervenţie şi alte |            |     |     |     |     |     |     |

|    | maşini                 |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Agent veterinar,       | M;G        | 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|    | îngrijitor animale de  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | experienţa I           |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Agent veterinar        | M;G        | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Îngrijitor animale de  | M;G        | 1,15| 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,50|

|    | experienţa II          |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).

    Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

    **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).

    Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

 

    NOTĂ:

    În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stres, sporul pentru condiţii deosebite, sporul de vechime în muncă.

 

    II. Sporuri şi alte drepturi

 

    A. Sporuri

    Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri:

    1. Spor pentru condiţii vătămătoare/periculoase - de până la 50%

    2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase - de până la 75%

    3. Sporul pentru condiţii deosebite de muncă, izolare - de până la 20%

    4. Sporul de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - 10%

    5. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitar-veterinară, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

    6. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.

    7. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    B. Alte drepturi

    Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele drepturi:

    1. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat, pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate.

    2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat, la încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă localitate.

    3. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    Aceste categorii de personal beneficiază de prevederile art. 9 din anexa nr. II.

 

    ANEXA II/13

 

    Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, din activităţile cuprinse în anexele nr. II/1.1 - II/12

 

    I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |      Grad      |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          |   I   |   II   |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Director                                    | S        |  4,60 |   5,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Director adjunct                            | S        |  4,50 |   4,85 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Şef serviciu                                | S        |  4,40 |   4,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Şef birou, şef atelier, şef oficiu          | S        |  4,30 |   4,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale                            |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Consilier, expert,     | S          | 2,60| 2,75| 2,95| 3,05| 3,25| 3,35|

|    | inspector de           |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialitate, auditor; |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul I, inginer,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | economist;             |            |     |     |     |     |     |     |

|    | specialist I A         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Referent de            | S          | 1,95| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45|

|    | specialitate, inspector|            |     |     |     |     |     |     |

|    | de specialitate,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | auditor; gradul II,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | economist, referent,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inginer; gradul I      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Referent de            | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,10|

|    | specialitate, inspector|            |     |     |     |     |     |     |

|    | de specialitate;       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul III, economist, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | referent, inginer;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Referent, inspector,   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | inginer, economist;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Referent, subinginer,  | SSD        | 1,85| 1,90| 2,05| 2,15| 2,25| 2,35|

|    | conductor arhitect,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhivist,              |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician-economist; I |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Referent, subinginer,  | SSD        | 1,60| 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | conductor arhitect,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhivist,              |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician-economist; II|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Referent, subinginer,  | SSD        | 1,35| 1,40| 1,50| 1,60| 1,65| 1,70|

|    | conductor arhitect,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhivist,              |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician-economist;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | III                    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Referent, subinginer,  | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | conductor arhitect,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | arhivist,              |            |     |     |     |     |     |     |

|    | tehnician-economist;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de          |

|         contencios                                                           |

|______________________________________________________________________________|

|  9.| Consilier juridic      | S          | 2,60| 2,75| 2,95| 3,05| 3,25| 3,35|

|    | gradul IA              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Consilier juridic      | S          | 1,95| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45|

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Consilier juridic      | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,10|

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Consilier juridic      | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale                           |

|______________________________________________________________________________|

| 13.| Tehnician, merceolog,  | M          | 1,40| 1,45| 1,55| 1,60| 1,70| 1,80|

|    | contabil, referent; IA |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Tehnician, merceolog,  | M          | 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,60| 1,70|

|    | contabil, referent; I  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Tehnician, merceolog,  | M          | 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,60|

|    | contabil, referent; II |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Tehnician, merceolog,  | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | contabil, referent;    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară

 

    Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      Funcţii de execuţie pe grade profesionale                               |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Expert-consultant IA   | S          | 2,50| 2,70| 2,80| 2,95| 3,10| 3,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Expert-consultant I    | S          | 1,90| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Expert-consultant II   | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare

 

    Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale                            |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Expert gradul I        | S          | 1,90| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Expert gradul II       | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Expert debutant        | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale                           |

|______________________________________________________________________________|

|  4.| Instructor I           | M          | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Instructor II          | M          | 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Instructor III         | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,55|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Instructor debutant    | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.

 

    IV. Proiectare

 

    Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale                            |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Proiectant gradul I    | S          | 2,50| 2,70| 2,80| 2,95| 3,10| 3,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Proiectant gradul II   | S          | 1,90| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Proiectant gradul III  | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,10|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Proiectant debutant    | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Subinginer cartograf I | SSD        | 1,80| 1,85| 1,95| 2,10| 2,20| 2,25|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Subinginer cartograf II| SSD        | 1,50| 1,60| 1,65| 1,75| 1,85| 1,90|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Subinginer cartograf II| SSD        | 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Subinginer cartograf   | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale                           |

|______________________________________________________________________________|

|  9.| Tehnician proiectant I | M          | 1,35| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Tehnician proiectant   | M          | 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,55| 1,65|

|    | II*)                   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Tehnician proiectant   | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,55|

|    | III*)                  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Tehnician proiectant   | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant*)             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.

 

    V. Unităţi de informatică

 

    Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale                            |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Analist, programator,  | S          | 2,60| 2,75| 2,95| 3,05| 3,25| 3,35|

|    | inginer de sistem; IA  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Analist, programator,  | S          | 1,95| 2,05| 2,10| 2,20| 2,35| 2,45|

|    | inginer de sistem; I   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Analist, programator,  | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,10|

|    | inginer de sistem; II  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Analist, programator,  | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | inginer de sistem;     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Informatician,         | SSD        | 1,85| 1,90| 2,05| 2,15| 2,25| 2,35|

|    | conductor tehnic; I    |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Informatician,         | SSD        | 1,60| 1,65| 1,75| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | conductor tehnic; II   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Informatician,         | SSD        | 1,35| 1,40| 1,50| 1,60| 1,65| 1,70|

|    | conductor tehnic; III  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Informatician,         | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | conductor tehnic;      |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale                           |

|______________________________________________________________________________|

|  9.| Analist (programator)  | M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80|

|    | ajutor IA              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Analist (programator)  | M          | 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|    | ajutor I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Analist (programator)  | M          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60|

|    | ajutor II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Analist (programator)  | M          | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Operator, controlor    | M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80|

|    | date; I                |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Operator, controlor    | M          | 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|    | date; II               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Operator, controlor    | M          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60|

|    | date; III              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Operator, controlor    | M          | 1,25|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | date; debutant         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    VI. Administraţia publică locală

 

    Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale

 

    Salarii de bază pentru funcţii specifice din serviciile publice de salvamont

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Salvator montan        |            | 2,75| 2,90| 3,10| 3,20| 3,40| 3,50|

|    | gradul I               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Salvator montan        |            | 2,05| 2,15| 2,20| 2,35| 2,45| 2,60|

|    | gradul II              |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Salvator montan        |            | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | gradul III             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de dispozitiv, sporul de prevenţie, sporul de importanţă, salariile mai mari pentru importanţă naţională, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA II/14

 

                      ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

 

    Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire

 

    A. Funcţii de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Şef formaţie muncitori*)                    |          |  2,10 |   2,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

    *) Coeficienţii de ierarhizare conţin indemnizaţia de conducere, sporul de vechime în muncă, salariul de merit, sporul de dispozitiv, sporul de prevenţie, sporul de importanţă, salariile mai mari pentru importanţa naţională.

 

    B. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Stenodactilograf,      | M          | 1,30| 1,35| 1,45| 1,55| 1,60| 1,70|

|    | secretar-dactilograf,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | dactilograf; IA*)      |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Stenodactilograf,      | M          | 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|    | secretar-dactilograf,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | dactilograf; I         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Stenodactilograf,      | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | secretar-dactilograf,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | dactilograf; debutant  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  4.| Secretar,              | M;G        | 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|    | secretar-dactilograf**)|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  5.| Secretar,              | M;G        | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | secretar-dactilograf;  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant**)            |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  6.| Administrator I        | M          | 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  7.| Administrator II       | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,45| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  8.| Şef depozit I          | M          | 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  9.| Şef depozit II         | M          | 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 10.| Casier, magaziner;     | M          | 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|    | funcţionar arhivar     |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 11.| Casier, magaziner;     | M;G        | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | funcţionar, arhivar;   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 12.| Şef formaţie pază/     |            | 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|    | pompieri               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 13.| Portar, paznic,        |            | 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55|

|    | pompier, îngrijitor,   |            |     |     |     |     |     |     |

|    | guard, bufetier,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | manipulant bunuri,     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | curier                 |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 14.| Maistru I              |            | 1,30| 1,35| 1,45| 1,55| 1,65| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 15.| Maistru II             |            | 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,60| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 16.| Şofer I                |            | 1,30| 1,35| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Şofer II               |            | 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Muncitor calificat I   |            | 1,30| 1,35| 1,45| 1,55| 1,60| 1,70|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Muncitor calificat II  |            | 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55| 1,65|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Muncitor calificat III |            | 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,50| 1,55|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Muncitor calificat IV  |            | 1,15| 1,20| 1,25| 1,30| 1,40| 1,50|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Muncitor necalificat I |            | 1,10| 1,15| 1,20| 1,25| 1,30| 1,40|

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Muncitor necalificat II|            | 1,00|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | - fără sporuri         |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

    **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.

 

    NOTĂ:

    1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.

    2. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de dispozitiv, sporul de prevenţie, sporul de importanţă, salariile mai mari pentru importanţă naţională, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.

    3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA III

 

                                REGLEMENTĂRI

                       specifice funcţionarilor publici

 

    SECŢIUNEA 1

    Domeniul de aplicare şi principii specifice privind salarizarea funcţionarilor publici

 

    ART. 1

    (1) Prezenta anexă se aplică funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice generale şi în funcţii publice specifice.

    (2) Echivalarea salariului stabilit pentru funcţiile publice specifice, altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta lege, se face prin act administrativ al ordonatorilor principali de credite cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în raport cu clasificarea funcţiilor publice şi natura competenţelor.

    ART. 2

    Salarizarea funcţionarilor publici are la bază următoarele principii:

    a) principiile generale prevăzute la art. 3 din lege;

    b) principiul protecţiei juridice în exercitarea prerogativelor de putere publică;

    c) principiul competenţei exclusive a statului în domeniul funcţiei publice;

    d) principiul compensării restricţiilor, interdicţiilor şi incompatibilităţilor impuse prin acte normative.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Salariul funcţionarilor publici

 

    ART. 3

    (1) Salariul se calculează şi se acordă pentru activitatea desfăşurată în exercitarea funcţiei publice deţinute, în timpul normal de muncă, proporţional cu durata efectiv lucrată, pe perioada unei luni calendaristice.

    (2) Salariul funcţionarului public se stabileşte, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege, prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică.

    ART. 4

    (1) Salariul reprezintă remunerarea funcţionarului public pentru activitatea desfăşurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit atribuţiilor din fişa postului.

    (2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzători nivelurilor salariilor de bază de care pot beneficia funcţionarii publici, conform clasificării funcţiilor publice, sunt cei stabiliţi în anexele nr. III/1 - III/4.

    (3) Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime se acordă în condiţiile prevăzute la art. 16 din prezenta lege.

    ART. 5

    Coeficientul de încadrare în funcţia publică se stabileşte în funcţie de nivelul prevăzut de lege pentru nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

    ART. 6

    Salariul de bază corespunzător activităţii desfăşurate în exercitarea prerogativelor de putere publică este stabilit în funcţie de:

    a) complexitatea, importanţa, atribuţiile şi gradul de responsabilitate ale postului;

    b) competenţele necesare pentru ocuparea postului;

    c) clasificarea funcţiei publice, respectiv: funcţii publice de stat, funcţii publice teritoriale, funcţii publice locale;

    d) categoria funcţiei publice;

    e) condiţiile specifice prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice.

    ART. 7

    (1) Treptele de salarizare se stabilesc astfel:

    a) 3 trepte de salarizare pentru funcţionarii publici de execuţie definitivi, pentru fiecare grad profesional deţinut, cu excepţia gradului profesional "debutant";

    b) două trepte de salarizare pentru funcţionarii publici de conducere.

    (2) Avansarea în treapta de salarizare se face în funcţie de performanţa profesională individuală şi de vechimea în treapta de salarizare din care avansează funcţionarul public.

    (3) Avansarea în treapta de salarizare 2 sau 1 prevăzută pentru gradul profesional corespunzător funcţionarului public de execuţie se face dacă acesta are 2 ani de vechime în treapta de salarizare din care avansează şi cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

    (4) Avansarea în treapta de salarizare nu este condiţionată de existenţa unui post vacant.

    (5) Salariile de bază corespunzătoare treptelor de salarizare sunt stabilite în anexele nr. III/1 - III/4.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Sporuri

 

    ART. 8

    Funcţionarii publici beneficiază de sporurile generale prevăzute la art. 18, 19, 20 şi 21 din prezenta lege.

    ART. 9

    (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază.

    (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii deosebite de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 10

    (1) Sporurile specifice pentru personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică ce se acordă în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea sunt:

    a) pentru personalul din laboratoarele de analize medicale care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;

    b) pentru condiţii deosebit de periculoase: SIDA, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 50 - 100% din salariul de bază;

    c) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic, astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a.

    (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice.

    (3) Valoarea cumulată a sporurilor acordate nu poate depăşi 30% pe ordonator principal de credite din suma salariilor de bază.

    ART. 11

    (1) La propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a primarului, pentru funcţiile publice locale pot fi stabilite suplimente salariale, egale cu:

    a) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale, în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective;

    b) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale, în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatelor de specialitate ale consiliilor judeţene, primarului general al municipiului Bucureşti şi ale primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, ale primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi în cadrul instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective.

    (2) Suplimentele salariale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate drepturi câştigate şi se acordă în limita fondurilor disponibile în bugetul local.

    (3) Acordarea suplimentelor salariale stabilite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean ori, după caz, hotărâre a consiliului local.

    (4) Suplimentele salariale stabilite potrivit alin. (1) pot fi acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului local respectiv, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, în trimestrul/anul anterior de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive şi deliberative şi pentru aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Stabilirea salariului în situaţii speciale

 

    ART. 12

    Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar.

    ART. 13

    Funcţionarii publici care ocupă în condiţiile legii funcţii publice de conducere de secretar al comunei şi nu au absolvit studii superioare juridice sau administrative beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege diminuat cu 15%.

    ART. 14

    Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau prin transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu, cu păstrarea treptei de salarizare deţinute.

    ART. 15

    (1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă, pentru care îndeplinesc condiţiile specifice, au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi, prevăzut pentru treapta 1 de salarizare.

    (2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi, prevăzut pentru treapta 1 de salarizare.

    ART. 16

    (1) Funcţionarii publici care absolvesc studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent sau, după caz, principal, din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, astfel încât să i se asigure o creştere de maximum 5%, dar nu mai puţin decât salariul de bază avut anterior.

    (2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în clasă.

    ART. 17

    (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi, prevăzut pentru treapta de salarizare deţinută anterior încetării raporturilor de serviciu.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.

    ART. 18

    Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate, în condiţiile legii, în cazul cercetării disciplinare sau penale, au dreptul, pe perioada suspendării, la o indemnizaţie echivalentă cu indemnizaţia de încadrare în funcţia publică stabilită în condiţiile prezentei legi, pentru funcţiile publice în care au fost numiţi. În situaţia în care măsura se dispune pentru o perioadă mai mare de două luni aceştia au dreptul la salariul acordat anterior suspendării raporturilor de serviciu. În situaţia în care a fost declarat nevinovat, funcţionarul public are dreptul, pentru perioada în care a fost suspendat, la diferenţa dintre salariul la care avea dreptul şi indemnizaţia acordată.

    ART. 19

    (1) Salariul nu se acordă pentru perioada în care funcţionarul public a absentat nemotivat de la serviciu sau raportul de serviciu al acestuia a fost suspendat în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) salariul va fi diminuat proporţional cu numărul de ore sau, după caz, de zile de absenţă nemotivată ori de suspendare a raportului de serviciu.

 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Alte drepturi

 

    ART. 20

    Funcţionarii publici beneficiază de drepturile de natură salarială prevăzute la art. 24 şi 25 din prezenta lege.

    ART. 21

    (1) Înalţii funcţionari publici beneficiază, în cazul eliberării din funcţia publică din motive neimputabile, de compensaţii egale cu 3 indemnizaţii de încadrare în funcţia publică, calculate la nivelul indemnizaţiei de încadrare în funcţia publică acordată funcţionarului public în luna anterioară dispunerii măsurii eliberării din funcţia publică.

    (2) Compensaţiile prevăzute la alin. (1) se acordă din bugetul autorităţii sau instituţiei publice în care şi-a desfăşurat activitatea înaltul funcţionar public, în termen de 15 zile de la data eliberării din funcţia publică.

    (3) În cazul în care, în perioada de preaviz a fost identificată o funcţie publică pe care înaltul funcţionar public a acceptat să o ocupe în condiţiile legii sau acesta a cerut transferul ori mutarea pe o funcţie publică de conducere sau de execuţie, anterior eliberării din funcţia publică deţinută, prevederile alin. (1) nu se aplică.

    ART. 22

    (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul asigurărilor sociale de stat:

    a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care este desemnat să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii;

    b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condiţiile legii.

    (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condiţiile şi în limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.

    ART. 23

    Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA III/1

 

                   ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ - FUNCŢIA PUBLICĂ

 

    I.A. Salarii de bază pentru funcţii publice de stat stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului

 

    A. Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | Grad I| Grad II|

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Prefect*1)                                  | S        |  7,10 |   7,40 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Secretar general                            | S        |  6,90 |   7,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Subprefect                                  | S        |  6,85 |   7,10 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Secretar general adjunct                    | S        |  6,80 |   7,05 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Inspector guvernamental*2)                  | S        |  6,65 |   6,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

 

    B. Funcţii publice de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                     Funcţia                    |Nivelul  |Coeficienţi de|

|crt.|                                                |studiilor|ierarhizare   |

|    |                                                |         |    Grad I    |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  6.| Director general, treapta 1 de salarizare*3)   | S       |     6,60     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  7.| Director general, treapta 2 de salarizare*3)   | S       |     6,50     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  8.| Director general adjunct, treapta 1 de         |         |              |

|    | salarizare*4)                                  | S       |     6,35     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  9.| Director general adjunct, treapta 2 de         |         |              |

|    | salarizare*4)                                  | S       |     6,25     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 10.| Director, treapta 1 de salarizare*5)           | S       |     6,15     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 11.| Director, treapta 2 de salarizare*5)           | S       |     6,00     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 12.| Director adjunct, treapta 1 de salarizare*6)   | S       |     5,85     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 13.| Director adjunct, treapta 2 de salarizare*6)   | S       |     5,80     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 14.| Şef serviciu, treapta 1 de salarizare          | S       |     5,70     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 15.| Şef serviciu, treapta 2 de salarizare          | S       |     5,60     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 16.| Şef birou, treapta 1 de salarizare             | S       |     5,50     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 17.| Şef birou, treapta 2 de salarizare             | S       |     5,40     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

    *1) Se aplică şi pentru şef departament.

    *2) Se aplică şi pentru comisar general.

    *3) Se aplică şi pentru inspector şef de stat, inspector general de stat.

    *4) Se aplică şi pentru inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct.

    *5) Se aplică şi pentru inspector şef, comisar şef divizie, şef sector la Consiliul Legislativ.

    *6) Se aplică şi pentru inspector şef adjunct, şef sector.

 

    C. Funcţii publice generale de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Auditor, grad          | S          | 3,45| 3,60| 3,80| 4,00| 4,20| 4,40|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Auditor, grad          | S          | 3,35| 3,50| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Auditor, grad          | S          | 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00| 4,20|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Consilier, consilier   | S          | 3,40| 3,55| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Consilier, consilier   | S          | 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00| 4,20|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Consilier, consilier   | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,55| 3,70| 4,00|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Auditor, grad          | S          | 2,65| 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,35|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Auditor, grad          | S          | 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Auditor, grad          | S          | 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Consilier, consilier   | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Consilier, consilier   | S          | 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Consilier, consilier   | S          | 2,40| 2,50| 2,65| 2,80| 2,95| 3,10|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Auditor, grad          | S          | 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,50| 2,60|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Auditor, grad          | S          | 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,45|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Auditor, grad          | S          | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 33.| Consilier, consilier   | S          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 34.| Consilier, consilier   | S          | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 35.| Consilier, consilier   | S          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 36.| Consilier, consilier   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 37.| Referent de            | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 38.| Referent de            | SSD        | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 39.| Referent de            | SSD        | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 40.| Referent de            | SSD        | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 41.| Referent de            | SSD        | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 42.| Referent de            | SSD        | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 43.| Referent de            | SSD        | 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 44.| Referent de            | SSD        | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 45.| Referent de            | SSD        | 1,55| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 46.| Referent de            | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 47.| Referent, grad         | M          | 1,85| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,35|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 48.| Referent, grad         | M          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 49.| Referent, grad         | M          | 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 50.| Referent, grad         | M          | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 51.| Referent, grad         | M          | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 52.| Referent, grad         | M          | 1,60| 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 53.| Referent, grad         | M          | 1,55| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 54.| Referent, grad         | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 55.| Referent, grad         | M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 56.| Referent, grad         | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    D. Funcţii publice specifice de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 57.| Controlor delegat al   | S          | 3,45| 3,60| 3,80| 4,00| 4,20| 4,40|

|    | Ministerului Finanţelor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | Publice, grad          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 58.| Controlor delegat al   | S          | 3,35| 3,50| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30|

|    | Ministerului Finanţelor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | Publice, grad          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 59.| Controlor delegat al   | S          | 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00| 4,20|

|    | Ministerului Finanţelor|            |     |     |     |     |     |     |

|    | Publice, grad          |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 60.| Inspector vamal,       | S          | 3,40| 3,55| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | superior, treapta 1 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 61.| Inspector vamal,       | S          | 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00| 4,20|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | superior, treapta 2 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 62.| Inspector vamal,       | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,55| 3,70| 4,00|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | superior, treapta 3 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 63.| Inspector vamal,       | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, treapta 1 de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 64.| Inspector vamal,       | S          | 2,50| 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, treapta 2 de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 65.| Inspector vamal,       | S          | 2,40| 2,50| 2,65| 2,80| 2,95| 3,10|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, treapta 3 de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 66.| Inspector vamal,       | S          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent, treapta 1 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 67.| Inspector vamal,       | S          | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent, treapta 2 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 68.| Inspector vamal,       | S          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent, treapta 3 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 69.| Inspector vamal,       | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 70.| Comisar, grad          | S          | 3,40| 3,55| 3,70| 3,90| 4,10| 4,30|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 71.| Comisar, grad          | S          | 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00| 4,20|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 72.| Comisar, grad          | S          | 3,10| 3,25| 3,40| 3,55| 3,70| 4,00|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 73.| Comisar, grad          | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 74.| Comisar, grad          | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 75.| Comisar, grad          | SSD        | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,70| 2,85|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 76.| Comisar, grad          | SSD        | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 77.| Comisar, grad          | SSD        | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 78.| Comisar, grad          | SSD        | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 79.| Comisar, grad          | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 80.| Comisar, grad          | M          | 1,85| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,35|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 81.| Comisar, grad          | M          | 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 82.| Comisar, grad          | M          | 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15| 2,25|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 83.| Comisar, grad          | M          | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 84.| Comisar, grad          | M          | 1,65| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 85.| Comisar, grad          | M          | 1,60| 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 86.| Comisar, grad          | M          | 1,55| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 87.| Comisar, grad          | M          | 1,50| 1,55| 1,65| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 88.| Comisar, grad          | M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 89.| Comisar, grad          | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul de confidenţialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de importanţă naţională, iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I, respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA III/2

 

    I.B. Salarii de bază pentru funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ

 

    A. Funcţii publice de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                     Funcţia                    |Nivelul  |Coeficienţi de|

|crt.|                                                |studiilor|ierarhizare   |

|    |                                                |         |    Grad I    |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  1.| Secretar al judeţului, respectiv al            |         |              |

|    | municipiului Bucureşti, treapta 1 de salarizare| S       |     6,55     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  2.| Secretar al judeţului, respectiv al            |         |              |

|    | municipiului Bucureşti, treapta 2 de salarizare| S       |     6,40     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  3.| Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu |         |              |

|    | peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele   |         |              |

|    | municipiului Bucureşti, treapta 1 de salarizare| S       |     6,35     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  4.| Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu |         |              |

|    | până la 150.000 locuitori, treapta 1 de        |         |              |

|    | salarizare                                     | S       |     6,25     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  5.| Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu |         |              |

|    | peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele   |         |              |

|    | municipiului Bucureşti, treapta 2 de salarizare| S       |     6,25     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  6.| Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu |         |              |

|    | până la 150.000 locuitori, treapta 2 de        |         |              |

|    | salarizare                                     | S       |     6,15     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  7.| Director general, treapta 1 de salarizare      | S       |     5,90     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  8.| Director general, treapta 2 de salarizare      | S       |     5,80     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  9.| Arhitect-şef, treapta 1 de salarizare          | S       |     5,75     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 10.| Arhitect-şef, treapta 2 de salarizare          | S       |     5,70     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 11.| Director general adjunct, treapta 1 de         |         |              |

|    | salarizare                                     | S       |     5,65     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 12.| Director general adjunct, treapta 2 de         |         |              |

|    | salarizare                                     | S       |     5,60     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 13.| Director, treapta 1 de salarizare*1)           | S       |     5,50     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 14.| Director, treapta 2 de salarizare*1)           | S       |     5,40     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 15.| Director adjunct, treapta 1 de salarizare*2)   | S       |     5,30     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 16.| Director adjunct, treapta 2 de salarizare*2)   | S       |     5,20     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 17.| Şef serviciu, treapta 1 de salarizare          | S       |     5,15     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 18.| Şef serviciu, treapta 2 de salarizare          | S       |     5,05     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 19.| Şef birou, treapta 1 de salarizare             | S       |     4,95     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 20.| Şef birou, treapta 2 de salarizare             | S       |     4,85     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

    *1) Se aplică şi pentru inspector-şef, comisar şef secţie.

    *2) Se aplică şi pentru inspector-şef adjunct, comisar şef adjunct, comisar şef secţie divizie.

 

    B. Funcţii publice generale de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Auditor, grad          | S          | 3,20| 3,35| 3,50| 3,70| 3,85| 4,05|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Auditor, grad          | S          | 3,05| 3,20| 3,35| 3,50| 3,65| 3,85|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Auditor, grad          | S          | 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,55| 3,70|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Consilier, consilier   | S          | 3,15| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Consilier, consilier   | S          | 2,90| 3,05| 3,20| 3,35| 3,50| 3,65|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Consilier, consilier   | S          | 2,80| 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,55|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Auditor, grad          | S          | 2,35| 2,45| 2,55| 2,70| 2,85| 3,00|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Auditor, grad          | S          | 2,25| 2,35| 2,45| 2,55| 2,70| 2,85|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Auditor, grad          | S          | 2,15| 2,25| 2,35| 2,45| 2,55| 2,70|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Consilier, consilier   | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Consilier, consilier   | S          | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Consilier, consilier   | S          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 33.| Auditor, grad          | S          | 2,00| 2,05| 2,10| 2,15| 2,20| 2,30|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 34.| Auditor, grad          | S          | 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,15| 2,25|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 35.| Auditor, grad          | S          | 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,20|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 36.| Consilier, consilier   | S          | 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 37.| Consilier, consilier   | S          | 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,20|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 38.| Consilier, consilier   | S          | 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 39.| Consilier, consilier   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector; grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 40.| Referent de            | SSD        | 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,45| 2,60|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 41.| Referent de            | SSD        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 42.| Referent de            | SSD        | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 43.| Referent de            | SSD        | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 44.| Referent de            | SSD        | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 45.| Referent de            | SSD        | 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 46.| Referent de            | SSD        | 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 47.| Referent de            | SSD        | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 48.| Referent de            | SSD        | 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 49.| Referent de            | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 50.| Referent, grad         | M          | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 51.| Referent, grad         | M          | 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 52.| Referent, grad         | M          | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 53.| Referent, grad         | M          | 1,55| 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 54.| Referent, grad         | M          | 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 55.| Referent, grad         | M          | 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 56.| Referent, grad         | M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 57.| Referent, grad         | M          | 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 58.| Referent, grad         | M          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 59.| Referent, grad         | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    C. Funcţii publice specifice de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 60.| Inspector vamal,       | S          | 3,15| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | superior, treapta 1 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 61.| Inspector vamal,       | S          | 2,90| 3,05| 3,20| 3,35| 3,50| 3,65|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | superior, treapta 2 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 62.| Inspector vamal,       | S          | 2,80| 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,55|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | superior, treapta 3 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 63.| Inspector vamal,       | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, treapta 1 de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 64.| Inspector vamal,       | S          | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, treapta 2 de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 65.| Inspector vamal,       | S          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | principal, treapta 3 de|            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 66.| Inspector vamal,       | S          | 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent, treapta 1 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 67.| Inspector vamal,       | S          | 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,20|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent, treapta 2 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 68.| Inspector vamal,       | S          | 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | asistent, treapta 3 de |            |     |     |     |     |     |     |

|    | salarizare             |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 69.| Inspector vamal,       | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | inspector de muncă,    |            |     |     |     |     |     |     |

|    | grad profesional       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | debutant               |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 70.| Comisar, grad          | S          | 3,15| 3,30| 3,45| 3,60| 3,80| 4,00|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 71.| Comisar, grad          | S          | 2,90| 3,05| 3,20| 3,35| 3,50| 3,65|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 72.| Comisar, grad          | S          | 2,80| 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,55|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 73.| Comisar, grad          | S          | 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75| 2,90|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 74.| Comisar, grad          | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 75.| Comisar, grad          | SSD        | 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,45| 2,60|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 76.| Comisar, grad          | SSD        | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 77.| Comisar, grad          | SSD        | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 78.| Comisar, grad          | SSD        | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 79.| Comisar, grad          | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 80.| Comisar, grad          | M          | 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 81.| Comisar, grad          | M          | 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 82.| Comisar, grad          | M          | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 83.| Comisar, grad          | M          | 1,55| 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 84.| Comisar, grad          | M          | 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 85.| Comisar, grad          | M          | 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,90|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 86.| Comisar, grad          | M          | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 87.| Comisar, grad          | M          | 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 88.| Comisar, grad          | M          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 89.| Comisar, grad          | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I, respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă.

    2. În compartimentul Inspecţie şi Pază Ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" vor fi utilizate funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.

    3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA III/3

 

    IC. Salarii de bază pentru funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale

 

    A. Funcţii publice de conducere

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                     Funcţia                    |Nivelul  |Coeficienţi de|

|crt.|                                                |studiilor|ierarhizare   |

|    |                                                |         |    Grad I    |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  1.| Secretar al unităţii administrativ-teritoriale, treapta 1 de salarizare |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | - municipiu categoria I                        | S       |     5,90     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - municipiu categoria II                       | S       |     5,75     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - oraş categoria I                             | S       |     5,30     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - oraş categoria II                            | S       |     5,20     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - oraş categoria III                           | S       |     5,15     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - comună (cu peste 7.000 locuitori)            | S       |     5,10     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - comună (între 3.000 - 7.000 locuitori)       | S       |     5,05     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - comună (până la 3.000 locuitori)             | S       |     4,95     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  2.| Secretar al unităţii administrativ-teritoriale, treapta 2 de salarizare |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | - municipiu categoria I                        | S       |     5,75     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - municipiu categoria II                       | S       |     5,65     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - oraş categoria I                             | S       |     5,15     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - oraş categoria II                            | S       |     5,10     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - oraş categoria III                           | S       |     5,05     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - comună (cu peste 7.000 locuitori)            | S       |     4,95     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - comună (între 3.000 - 7.000 locuitori)       | S       |     4,90     |

|    |________________________________________________|_________|______________|

|    | - comună (până la 3.000 locuitori)             | S       |     4,80     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  3.| Director general, treapta 1 de salarizare*)    | S       |     5,40     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  4.| Director general, treapta 2 de salarizare*)    | S       |     5,30     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  5.| Arhitect-şef, treapta 1 de salarizare**)       | S       |     5,30     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  6.| Arhitect-şef, treapta 2 de salarizare**)       | S       |     5,25     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  7.| Director general adjunct, treapta 1 de         |         |              |

|    | salarizare                                     | S       |     5,20     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  8.| Director general adjunct, treapta 2 de         |         |              |

|    | salarizare                                     | S       |     5,10     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

|  9.| Director, treapta 1 de salarizare              | S       |     5,05     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 10.| Director, treapta 2 de salarizare              | S       |     4,95     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 11.| Director adjunct, treapta 1 de salarizare      | S       |     4,85     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 12.| Director adjunct, treapta 2 de salarizare      | S       |     4,80     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 13.| Şef serviciu, treapta 1 de salarizare*1)       | S       |     4,75     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 14.| Şef serviciu, treapta 2 de salarizare*1)       | S       |     4,65     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 15.| Şef birou, treapta 1 de salarizare*2)          | S       |     4,55     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

| 16.| Şef birou, treapta 2 de salarizare*2)          | S       |     4,45     |

|____|________________________________________________|_________|______________|

    *) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

    **) Se utilizează la nivelul municipiilor.

    *1) Se aplică şi pentru şef administraţie financiară - nivel oraş, arhitect-şef la nivel oraş.

    *2) Se aplică şi pentru şef administraţie financiară - nivel comună.

 

    B. Funcţii publice de execuţie

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 17.| Auditor, grad          | S          | 2,90| 3,05| 3,20| 3,35| 3,50| 3,65|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 18.| Auditor, grad          | S          | 2,80| 2,95| 3,10| 3,25| 3,40| 3,55|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 19.| Auditor, grad          | S          | 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,35| 3,50|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 20.| Consilier, consilier   | S          | 2,85| 3,00| 3,15| 3,30| 3,45| 3,60|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 21.| Consilier, consilier   | S          | 2,75| 2,90| 3,05| 3,20| 3,35| 3,50|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 22.| Consilier, consilier   | S          | 2,60| 2,70| 2,85| 3,00| 3,15| 3,30|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 23.| Auditor, grad          | S          | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 24.| Auditor, grad          | S          | 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,65|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 25.| Auditor, grad          | S          | 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40| 2,50|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 26.| Consilier, consilier   | S          | 2,20| 2,30| 2,40| 2,50| 2,60| 2,75|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 27.| Consilier, consilier   | S          | 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,45| 2,60|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 28.| Consilier, consilier   | S          | 1,95| 2,05| 2,15| 2,25| 2,35| 2,45|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 29.| Auditor, grad          | S          | 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,15| 2,20|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 30.| Auditor, grad          | S          | 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,15|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 31.| Auditor, grad          | S          | 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 32.| Consilier, consilier   | S          | 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10| 2,20|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 33.| Consilier, consilier   | S          | 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,05| 2,10|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 34.| Consilier, consilier   | S          | 1,80| 1,85| 1,90| 1,95| 2,00| 2,05|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 35.| Consilier, consilier   | S          | 1,75|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | juridic, expert,       |            |     |     |     |     |     |     |

|    | inspector, grad        |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 36.| Referent de            | SSD        | 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30| 2,40|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 37.| Referent de            | SSD        | 1,85| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20| 2,30|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 38.| Referent de            | SSD        | 1,75| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10| 2,20|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 39.| Referent de            | SSD        | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 40.| Referent de            | SSD        | 1,55| 1,65| 1,75| 1,85| 1,90| 2,00|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 41.| Referent de            | SSD        | 1,50| 1,60| 1,70| 1,75| 1,85| 1,90|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 42.| Referent de            | SSD        | 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75| 1,85|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 43.| Referent de            | SSD        | 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 44.| Referent de            | SSD        | 1,35| 1,40| 1,45| 1,50| 1,60| 1,70|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 45.| Referent de            | SSD        | 1,30|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | specialitate, grad     |            |     |     |     |     |     |     |

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 46.| Referent, grad         | M          | 1,65| 1,75| 1,85| 1,95| 2,05| 2,15|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 47.| Referent, grad         | M          | 1,60| 1,70| 1,80| 1,90| 2,00| 2,10|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 48.| Referent, grad         | M          | 1,55| 1,65| 1,75| 1,85| 1,90| 2,00|

|    | profesional superior,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 49.| Referent, grad         | M          | 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,85| 1,90|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 50.| Referent, grad         | M          | 1,45| 1,50| 1,60| 1,70| 1,80| 1,85|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 51.| Referent, grad         | M          | 1,40| 1,45| 1,55| 1,65| 1,75| 1,80|

|    | profesional principal, |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 52.| Referent, grad         | M          | 1,35| 1,40| 1,50| 1,60| 1,70| 1,75|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 1 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 53.| Referent, grad         | M          | 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,60| 1,65|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 2 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 54.| Referent, grad         | M          | 1,25| 1,30| 1,35| 1,40| 1,50| 1,60|

|    | profesional asistent,  |            |     |     |     |     |     |     |

|    | treapta 3 de salarizare|            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

| 55.| Referent, grad         | M          | 1,20|    -|    -|    -|    -|    -|

|    | profesional debutant   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I, respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă.

    2. Poliţiştii comunitari beneficiază şi de prevederile pct. 1 din anexa nr. IV/2.

    3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA III/4

 

    ID. Salarii de bază pentru funcţii publice specifice de manager public

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |         Funcţia        | Nivelul    |     Coeficienţi de ierarhizare    |

|crt.|                        | studiilor  |___________________________________|

|    |                        |            | Baza| Gradaţia corespunzătoare    |

|    |                        |            |     | tranşelor de vechime        |

|    |                        |            |     |_____________________________|

|    |                        |            |     |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  1.| Manager public, grad   | S          | 5,50| 5,75| 6,05| 6,35| 6,70| 7,00|

|    | profesional superior   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  2.| Manager public, grad   | S          | 5,25| 5,50| 5,80| 6,10| 6,40| 6,70|

|    | profesional principal  |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|  3.| Manager public, grad   | S          | 5,00| 5,30| 5,55| 5,80| 6,10| 6,40|

|    | profesional asistent   |            |     |     |     |     |     |     |

|____|________________________|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

 

    NOTĂ:

    1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncă.

    2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

 

    ANEXA IV

 

                                  REGLEMENTĂRI

specifice personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

    ART. 1

    (1) Salarizarea personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se face ţinându-se seama de responsabilităţile, atribuţiile, rolul, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, de gradul de efort şi risc, de pregătirea şi competenţa profesională, precum şi de interdicţiile şi restrângerea unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituţii de legislaţia în vigoare.

    (2) Veniturile de natură salarială acordate personalului instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) sunt compuse din solde, salarii, indemnizaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi băneşti.

    ART. 2

    (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională este format din personal militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil.

    (2) Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înţelege: ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii cadre militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, elevii şi studenţii militari ai instituţiilor de învăţământ, precum şi militarii în termen.

    (3) Prin poliţişti, în sensul prezentei legi, se înţelege: funcţionarii publici cu statut special din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Prin funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în sensul prezentei legi, se înţelege: funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată.

    (5) Prin personal civil, în sensul prezentei legi, se înţelege: persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, funcţionarii publici şi personalul contractual.

 

    SECŢIUNEA 1

    Soldele personalului militar în activitate şi salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

    ART. 3

    (1) Pentru activitatea depusă, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate au dreptul la soldă.

    (2) Solda se compune din solda lunară şi din alte drepturi salariale.

    (3) Solda lunară este formată din solda funcţiei de bază, solda de grad, gradaţii şi, după caz, indemnizaţia de comandă.

    ART. 4

    (1) Pentru activitatea depusă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.

    (2) Salariul lunar se compune din salariul de bază de încadrare şi din alte drepturi salariale.

    (3) Salariul de bază de încadrare este compus din salariul funcţiei de bază, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, indemnizaţia de conducere.

    ART. 5

    (1) Soldele funcţiilor de bază, respectiv salariile funcţiilor de bază sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, solicitările la efort, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, precum şi cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea.

    (2) Pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, precum şi pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază corespunzători gradelor militare şi nivelului studiilor, respectiv coeficienţii de ierarhizare ai salariilor funcţiei de bază corespunzători gradelor profesionale şi nivelului studiilor sunt prevăzuţi în anexa nr. IV/1A.

    (3) Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază şi nivelul studiilor pentru funcţiile cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate pe grade militare, respectiv poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în limitele prevăzute în anexa nr. IV/1A, în raport cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea.

    (4) Solda funcţiei de bază se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda funcţiei de bază se acordă de la data prezentării la serviciu.

    (5) Salariul funcţiei de bază se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziţia/decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul funcţiei de bază se acordă de la data prezentării la serviciu.

    ART. 6

    Solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi de prezenta lege pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea personalului.

    ART. 7

    (1) Pentru gradele pe care le au, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut, ale căror cuantumuri sunt prevăzute în anexa nr. IV/1B.

    (2) Solda de grad se plăteşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plăteşte de la data prezentării la serviciu.

    (3) Salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data obţinerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul profesional. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data prezentării la serviciu.

    ART. 8

    (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de comandă/conducere beneficiază lunar de o indemnizaţie de comandă/conducere de 10 - 50% din solda funcţiei de bază, respectiv din salariul funcţiei de bază.

    (2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de comandă/conducere sunt prevăzute în statele de organizare, cu avizul structurii financiar-contabile centrale. Mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    (3) Indemnizaţia de comandă/conducere se acordă de la data numirii în funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă, respectiv de conducere şi încetează la data schimbării din funcţie.

    ART. 9

    (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de comandă, respectiv indemnizaţii de conducere, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda funcţiei de bază, respectiv de salariul funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite şi de indemnizaţia de comandă, respectiv de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiilor respective.

    (2) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, împuternicite să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de execuţie vacante sau ai căror titulari lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite.

    (3) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuternicite/împuterniciţi îşi menţin soldele/salariile funcţiilor de bază şi, după caz, indemnizaţiile de comandă/conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1) şi (2).

    (4) Normele metodologice privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    ART. 10

    (1) Cadrele militare în activitate, numite în funcţii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 81 lit. a) şi b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, primesc soldele funcţiilor de bază minime pentru gradele pe care le au.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică cadrelor militare în activitate sancţionate cu retrogradarea din funcţie.

    ART. 11

    (1) În raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, soldat şi gradat voluntar în activitate, poliţist şi funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1 - 7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani.

    (2) Fiecare gradaţie reprezintă 6% din solda funcţiei de bază, respectiv din salariul funcţiei de bază.

    (3) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează:

    - 3 - 5 ani          gradaţia I;

    - 5 - 10 ani         gradaţia a II-a;

    - 10 - 15 ani        gradaţia a III-a;

    - 15 - 20 de ani     gradaţia a IV-a;

    - 20 - 25 de ani     gradaţia a V-a;

    - peste 25 de ani    gradaţia a VI-a.

    (4) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (3), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă. Prevederile se aplică şi persoanelor care au avut calitatea de soldaţi şi gradaţi voluntari şi redobândesc această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    (5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor voluntari trecuţi în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei de activitate.

    (6) Prevederile alin. (3) - (5) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

    ART. 12

    (1) Studenţii şi elevii militari din instituţiile de învăţământ, persoanele care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi militarii în termen beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/1C.

    (2) Studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/1C.

    ART. 13

    (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care lucrează în condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază, astfel:

    - locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase  37 - 50%;

    - locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase       16 - 30%;

    - locuri de muncă sau operaţiuni periculoase              până la 16%.

    (2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi alte reglementări se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    ART. 14

    Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementări aplicabile în sectorul bugetar se aplică şi personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    ART. 15

    Alte drepturi salariale specifice activităţii desfăşurate de personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi de personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în anexa nr. IV/2.

    ART. 16

    (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de un spor de până la 30% calculat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază.

    (2) Cadrele militare în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de un spor lunar de 30% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor militare în activitate şi personalului civil care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1).

    (4) Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi procentul de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    ART. 17

    (1) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care execută, în domenii specifice, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o primă lunară de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.

    (2) Prima prevăzută la alin. (1) poate fi acordată pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

    (3) Condiţiile de acordare a primei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    (4) Numărul beneficiarilor primei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de ordonatorul principal de credite, anual, în limita fondurilor aprobate prin buget.

    ART. 18

    (1) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, trimişi în interesul serviciului în delegare sau detaşaţi la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

    (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar, persoanelor care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţi din localitatea unde se execută misiunea.

    (3) Reglementările privind drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale poliţiştilor, ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor şi cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi ale personalului civil se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 19

    (1) Pentru condiţiile de muncă speciale în care îşi desfăşoară activitatea, gradul ridicat de dificultate, complexitate deosebită şi riscurile suplimentare pe care le presupune îndeplinirea activităţilor aeronautice, personalul aeronautic beneficiază şi de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/3A.

    (2) Personalul navigant de marină din subunităţile şi unităţile de nave, submarine, ambarcat, precum şi scafandrii beneficiază şi de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/3B.

    ART. 20

    (1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 15 - 20% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază.

    (2) Funcţiile cu drept la indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc, cu avizul structurii financiar-contabile centrale, prin statele de organizare.

    ART. 21

    (1) Pentru activitatea desfăşurată, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil beneficiază de un premiu anual stabilit în raport cu solda lunară/salariul de bază de încadrare, respectiv salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

    (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul solda lunară/salariul de bază de încadrare, respectiv salariul de bază din ultima lună de activitate.

    (3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul celor care nu au desfăşurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârşit abateri grave sancţionate disciplinar.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii

 

    ART. 22

    (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de solda lunară avută/salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de comandă/conducere, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    (2) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră şi nivel, precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de solda lunară avută, respectiv salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor şi de celelalte drepturi salariale avute, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi.

    (4) Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea personalului militar după obţinerea gradului de ofiţer beneficiază de solda gradului acordat.

    (5) Personalul contractual care participă la cursuri sau stagii de formare profesională cu scoatere integrală din activitate, cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază, în această perioadă, de o indemnizaţie egală cu salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile acordate în luna anterioară trimiterii la aceste forme de pregătire profesională, cu excepţia celor care se acordă în raport cu timpul efectiv lucrat.

    (6) Pentru ofiţerii care în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior militare sau civile, precum şi doctoratul sunt înaintaţi în grad sau pentru maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în această situaţie când li se acordă grade de ofiţeri, solda funcţiei de bază a acestora nu poate fi mai mică decât solda funcţiei de bază minimă prevăzută pentru gradul respectiv.

    (7) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoratul, sunt avansaţi în grad profesional sau pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul funcţiei de bază al acestora nu poate fi mai mic decât salariul funcţiei de bază minim prevăzut pentru gradul profesional respectiv.

    ART. 23

    Reglementările privind salarizarea personalului militar în activitate, a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în afara instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi în societăţi comerciale, în regii autonome, în companii naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora şi în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României, cele cu privire la salarizarea personalului din compartimentele speciale, precum şi cele referitoare la salarizarea cadrelor militare şi a personalului civil de specialitate din structurile militare ale autorităţii judecătoreşti sunt prevăzute în anexa nr. IV/4.

    ART. 24

    (1) Reglementările privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului militar în activitate, ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care participă la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, tip coaliţie, exerciţii comune, individuale şi ceremoniale, de cooperare de profil cu alte state, precum şi pe timpul altor activităţi în afara teritoriului statului român sunt prevăzute în anexa nr. IV/5.

    (2) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţară prevăzute la lit. G pct. 1 din anexa nr. V/3 se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalului civil trimis în străinătate în misiune permanentă.

    (3) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţară se aplică şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimişi în străinătate în misiune temporară.

    ART. 25

    Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, potrivit legii, beneficiază de solda lunară avută/salariul de bază de încadrare avut, cu excepţia indemnizaţiei de comandă/conducere, precum şi de celelalte drepturi salariale avute, în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    ART. 26

    (1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere primesc solda lunară, precum şi celelalte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate.

    (2) Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data schimbării poziţiei de activitate. Dacă termenul legal de predare a funcţiei depăşeşte luna respectivă, plata drepturilor băneşti prevăzute la alin. (1) se face, în continuare, până la terminarea predării, fără a depăşi acest termen. Termenul legal de predare a funcţiei nu poate depăşi 30 de zile calendaristice pentru cadrele militare, respectiv 22 de zile lucrătoare pentru poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru cadrele militare înaintate în grad în activitate şi trecute în rezervă cu aceeaşi dată, solda lunară se stabileşte, proporţional, în raport cu noul grad.

    (4) Cadrele militare prevăzute la alin. (1) trecute în rezervă sau direct în retragere, din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc solda lunară, precum şi alte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite până la data schimbării poziţiei de activitate. Situaţiile prevăzute la prezentul alineat sunt reglementate, în limitele legii, prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    (5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică, în mod corespunzător, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cărora le încetează raporturile de serviciu.

    ART. 27

    (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, puşi la dispoziţie, potrivit legii, ca efect al trimiterii în judecata unei instanţe penale, în stare de libertate, precum şi cei eliberaţi pe cauţiune beneficiază de solda funcţiei de bază minime corespunzătoare gradului deţinut, de solda de grad, de gradaţiile cuvenite, precum şi de alte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate de ordonatorul principal de credite, până la definitivarea situaţiei.

    (2) Personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, arestaţi, le încetează plata drepturilor salariale începând cu data suspendării din funcţie.

    (3) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau care sunt judecaţi în stare de libertate ori liberaţi provizoriu pe cauţiune beneficiază de salariul funcţiei de bază minim corespunzător gradului profesional deţinut, de salariul gradului profesional şi de gradaţiile cuvenite, până la definitivarea situaţiei.

    (4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, persoanele cărora li s-au aplicat prevederile alin. (1) - (3) vor fi repuse în toate drepturile băneşti avute la data punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, inclusiv compensarea drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, actualizate potrivit majorărilor sau indexărilor salariale.

    ART. 28

    În caz de deces, drepturile băneşti cuvenite personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul, după caz, soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor, iar în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori legali.

    ART. 29

    Drepturile neachitate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil, nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite, se prescriu.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Drepturile băneşti cuvenite pe timpul concentrării

 

    ART. 30

    Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervişti, pe timpul concentrării, beneficiază de solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază pentru funcţia pe care o îndeplinesc, de solda gradului pe care îl au, respectiv salariul gradului profesional deţinut, de gradaţiile legal stabilite, precum şi de alte drepturi, prevăzute de reglementările în vigoare pentru personalul militar, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, de la unităţile unde sunt concentraţi.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Alte dispoziţii

 

    ART. 31

    (1) Funcţiile personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în statele de organizare elaborate de aceste instituţii, pe baza structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind, după caz, prevederile referitoare la gradul militar/profesional, treapta profesională, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază, respectiv ai salariilor funcţiilor de bază.

    (2) Funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă/conducere se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul structurii financiar-contabile centrale.

    ART. 32

    Funcţiile specifice pentru personalul civil din structurile instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în anexa nr. IV/6.

    ART. 33

    Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 34

    Prevederile anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975 se aplică în continuare, până la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează modul de stabilire a drepturilor pe timp de mobilizare sau război.

    ART. 35

    (1) Prevederile referitoare la calcularea, reţinerea şi virarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat nu se aplică cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

    (2) Prevederile referitoare la calcularea, reţinerea şi virarea contribuţiilor stabilite potrivit legislaţiei în vigoare privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică personalului militar în activitate, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil.

    (3) Prevederile referitoare la sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă nu se aplică cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

    ART. 36

    (1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condiţiile exercitării, potrivit reglementărilor în vigoare, a controlului financiar preventiv propriu.

    (2) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoanele din cadrul structurilor de specialitate, desemnate potrivit reglementărilor în vigoare.

    (3) Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se va face în limita fondurilor bugetare aprobate anual instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

    ART. 37

    (1) Ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii de demnitate publică beneficiază pe lângă drepturile salariale cuvenite acestei funcţii şi de solda de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut, ca drept al titularului acestuia, de gradaţiile calculate la acesta.

    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

    (3) Pentru ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii asimilate celor de secretar de stat sau, după caz, subsecretar de stat, solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază se stabilesc pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. IX/2.

    ART. 38

    (1) Soldele personalului militar în activitate se stabilesc în raport cu numărul zilelor calendaristice corespunzătoare fiecărei luni a anului.

    (2) Soldele personalului militar în activitate se plătesc o dată pe lună, în perioada stabilită potrivit reglementărilor în vigoare, pentru luna precedentă.

    (3) Soldele personalului militar în activitate, respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt confidenţiale, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.

    (4) Soldele personalului militar în activitate, respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu pot fi urmărite decât în cazurile şi în limitele prevăzute de reglementările în vigoare.

    ART. 39

    Instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în aplicarea prezentei legi, emit norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 40

    (1) Pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, drepturile acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în raport cu solda de funcţie, se stabilesc pe baza soldei funcţiei de bază.

    (2) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, drepturile acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în raport cu salariul funcţiei îndeplinite, respectiv salariul de bază, se stabilesc pe baza salariului funcţiei de bază, respectiv a salariului de bază de încadrare.

    (3) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate prin alte acte normative, în raport cu solda de bază, se vor calcula faţă de solda lunară.

    ART. 41

    (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se asigură de fiecare ordonator principal de credite, prin structura financiar-contabilă centrală.

    (2) Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

    ANEXA IV/1A

 

    Soldele funcţiilor de bază şi salariile funcţiilor de bază pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                   Funcţia                   | Nivelul  | Coeficienţi de |

|crt.|                                             | studiilor| ierarhizare    |

|    |                                             |          |________________|

|    |                                             |          | minim | maxim  |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  1.| Şeful Statului Major General, secretar de   |          |       |        |

|    | stat - şef al Departamentului ordine şi     |          |       |        |

|    | siguranţă publică, prim-adjunctul           |          |       |        |

|    | directorului Serviciului Român de           |          |       |        |

|    | Informaţii, prim-adjunctul directorului     |          |       |        |

|    | Serviciului de Informaţii Externe,          |          |       |        |

|    | directorul Serviciului de Telecomunicaţii   |          |       |        |

|    | Speciale şi directorul Serviciului de       |          |       |        |

|    | Protecţie şi Pază                           | S        |   -   |  10,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  2.| Adjuncţii directorului Serviciului Român de |          |       |        |

|    | Informaţii, adjuncţii directorului          |          |       |        |

|    | Serviciului de Informaţii Externe, adjuncţii|          |       |        |

|    | directorului Serviciului de Telecomunicaţii |          |       |        |

|    | Speciale şi adjuncţii directorului          |          |       |        |

|    | Serviciului de Protecţie şi Pază            | S        |   -   |  10,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  3.| Funcţii corespunzătoare gradului de general,|          |       |        |

|    | amiral, chestor general de poliţie, director|          |       |        |

|    | general al Administraţiei Naţionale a       |          |       |        |

|    | Penitenciarelor                             | S        |  8,95 |   9,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  4.| Funcţii corespunzătoare gradului de         |          |       |        |

|    | general-locotenent, viceamiral, chestor-şef |          |       |        |

|    | de poliţie, director general adjunct al     |          |       |        |

|    | Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  | S        |  8,80 |   8,90 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  5.| Funcţii corespunzătoare gradului de         |          |       |        |

|    | general-maior, contraamiral, chestor        |          |       |        |

|    | principal de poliţie                        | S        |  8,50 |   8,60 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  6.| Funcţii corespunzătoare gradului de general |          |       |        |

|    | de brigadă, general de flotilă aeriană,     |          |       |        |

|    | contraamiral de flotilă, chestor de         |          |       |        |

|    | poliţie/penitenciare                        | S        |  7,40 |   8,15 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  7.| Funcţii corespunzătoare gradului de colonel,|          |       |        |

|    | comandor, comisar-şef de                    |          |       |        |

|    | poliţie/penitenciare                        | S        |  5,30 |   7,00 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  8.| Funcţii corespunzătoare gradului de         |          |       |        |

|    | locotenent-colonel, căpitan-comandor,       |          |       |        |

|    | comisar de poliţie/penitenciare             | S        |  4,25 |   4,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

|  9.| Funcţii corespunzătoare gradului de maior,  |          |       |        |

|    | locotenent-comandor, subcomisar de          |          |       |        |

|    | poliţie/penitenciare                        | S        |  3,85 |   4,20 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 10.| Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan,|          |       |        |

|    | inspector principal de poliţie/penitenciare | S        |  3,05 |   3,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 11.| Funcţii corespunzătoare gradului de         |          |       |        |

|    | locotenent, inspector de                    |          |       |        |

|    | poliţie/penitenciare                        | S        |  2,60 |   2,95 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 12.| Funcţii corespunzătoare gradului de         |          |       |        |

|    | sublocotenent, aspirant, subinspector de    |          |       |        |

|    | poliţie/penitenciare                        | S        |  2,50 |   2,55 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 13.| Funcţii corespunzătoare gradului de         |          |       |        |

|    | subinspector de poliţie/penitenciare        |          |       |        |

|    | debutant                                    | S        |   -   |   2,30 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 14.| Funcţii corespunzătoare gradului de maistru | S        |  2,45 |   2,55 |

|    | militar principal/plutonier adjutant        |__________|_______|________|

|    | principal/şef                               | M        |  2,35 |   2,45 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 15.| Funcţii corespunzătoare gradului de maistru | S        |  2,40 |   2,50 |

|    | militar clasa I/plutonier adjutant          |__________|_______|________|

|    |                                             | M        |  2,05 |   2,10 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 16.| Funcţii corespunzătoare gradului de maistru | S        |  2,10 |   2,20 |

|    | militar clasa a II-a/plutonier major        |__________|_______|________|

|    |                                             | M        |  1,90 |   1,95 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 17.| Funcţii corespunzătoare gradului de maistru | S        |  1,85 |   2,05 |

|    | militar clasa a III-a/plutonier             |__________|_______|________|

|    |                                             | M        |  1,80 |   1,85 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 18.| Funcţii corespunzătoare gradului de maistru |          |       |        |

|    | militar clasa a IV-a/sergent major          | M        |  1,75 |   1,80 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 19.| Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - |          |       |        |

|    | agent şef principal de poliţie/penitenciare |          |       |        |

|    | (şef formaţiune*))                          | M        |  2,40 |   2,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 20.| Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - |          |       |        |

|    | agent şef principal de poliţie/penitenciare | M        |  1,75 |   2,35 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 21.| Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de|          |       |        |

|    | poliţie/penitenciare debutant (sergent      |          |       |        |

|    | major)                                      | M        |   -   |   1,70 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 22.| Funcţii corespunzătoare gradului de maistru |          |       |        |

|    | militar clasa a V-a/sergent                 | M        |   -   |   1,75 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

| 23.| Soldaţi şi gradaţi voluntari                |          |       |        |

|    |                                             |__________|_______|________|

|    |                  - caporal                  |          |   -   |   1,65 |

|    |                                             |__________|_______|________|

|    |                  - fruntaş                  |          |   -   |   1,60 |

|    |                                             |__________|_______|________|

|    |                  - soldat                   |          |   -   |   1,50 |

|____|_____________________________________________|__________|_______|________|

    *) Prin formaţiune se înţelege: echipaj, post de poliţie, patrulă, arest, schimb, tură, atelier etc.

 

    NOTĂ:

    1. În coeficienţii de ierarhizare minimi şi maximi sunt cuprinse solda/salariul de merit, indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate şi sporul de fidelitate.

    2. Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii, numiţi în funcţii prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au, beneficiază de coeficienţii de ierarhizare corespunzători acestor funcţii. Pentru poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevederile se aplică în mod corespunzător.

    3. Cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care prin reorganizarea structurilor instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost numite în funcţii inferioare sau li s-a acordat un grad inferior funcţiei, beneficiază pe durata stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite de solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor din care au provenit.

    4. Maiştrii militari cărora, în cadrul procesului de reorganizare a structurilor instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, li se desfiinţează funcţiile în care au fost încadraţi pot fi numiţi pe funcţii de subofiţeri, cu menţinerea coeficienţilor de ierarhizare ai funcţiilor din care au provenit, atât timp cât vor fi încadraţi pe aceste funcţii.

    5. Cadrele militare în activitate care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrate în funcţii şi nu îndeplinesc condiţiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor respective, atât timp cât sunt menţinute în aceste funcţii, dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile ce le revin.

    6. Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale care menţin coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază în continuare de acest drept, prin acordarea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază prevăzuţi în prezenta anexă, până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărei coeficient de ierarhizare se menţine. Procedura de menţinere în continuare a coeficienţilor de ierarhizare a soldelor funcţie de bază se stabileşte prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    7. Cadrelor militare numite după data intrării în vigoare a prezentei legi în funcţii prevăzute cu coeficienţi de ierarhizare ai soldei funcţiei de bază inferiori ca urmare a reorganizării structurilor Ministerului Apărării Naţionale li se menţin coeficienţii de ierarhizare corespunzători funcţiilor superioare din care au provenit, până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărei coeficient de ierarhizare se menţine.

    8. În Ministerul Apărării Naţionale, cadrele militare în activitate pot fi numite în funcţii prevăzute de statele de organizare cu grade mai mari decât cele pe care acestea le au prin diminuarea temporară a gradelor funcţiilor respective, corespunzător gradelor deţinute de cei în cauză. În această situaţie, cadrele militare în activitate beneficiază de solda funcţiei de bază, prevăzută de statul de organizare al structurii militare, înainte de diminuarea temporară a gradului funcţiei respective determinată de numirea acestora în funcţie.

 

    ANEXA IV/1B

 

    Soldele/Salariile de grad pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |                            Gradul                            | Suma/Lei |

|crt.|                                                              |          |

|____|______________________________________________________________|__________|

|      I. OFIŢERI                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| General, amiral, chestor general de poliţie                  |     531  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  2.| General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie       |     513  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  3.| General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie    |     504  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  4.| General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral |          |

|    | de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare                  |     495  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  5.| Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare       |     468  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  6.| Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de             |          |

|    | poliţie/penitenciare                                         |     441  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  7.| Maior, locotenet-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare|     432  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  8.| Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare         |     414  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  9.| Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare                |     405  |

|____|______________________________________________________________|__________|

| 10.| Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare|     387  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|      II. MAIŞTRI MILITARI                                                    |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Maistru militar principal                                    |     369  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  2.| Maistru militar clasa I                                      |     360  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  3.| Maistru militar clasa a II-a                                 |     342  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  4.| Maistru militar clasa a III-a                                |     333  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  5.| Maistru militar clasa a IV-a                                 |     324  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  6.| Maistru militar clasa a V-a                                  |     315  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|      III. SUBOFIŢERI ŞI AGENŢI DE POLIŢIE/PENITENCIARE                       |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Plutonier adjutant principal, agent-şef principal de         |          |

|    | poliţie/penitenciare                                         |     369  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  2.| Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare        |     360  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  3.| Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare   |     342  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  4.| Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare           |     333  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  5.| Sergent major, agent de poliţie/penitenciare                 |     324  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  6.| Sergent                                                      |     315  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|      IV. SOLDAŢI ŞI GRADAŢI VOLUNTARI                                        |

|______________________________________________________________________________|

|  1.| Caporal                                                      |     297  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  2.| Fruntaş                                                      |     288  |

|____|______________________________________________________________|__________|

|  3.| Soldat                                                       |     270  |

|____|______________________________________________________________|__________|

 

    NOTĂ:

    Soldele/Salariile de grad se actualizează în funcţie de evoluţia coeficientului de ierarhizare 1,00, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 

    ANEXA IV/1C

 

    Drepturile băneşti ale studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului militar şi poliţiştilor, precum şi ale cursanţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

    1. (1) Studenţii şi elevii militari din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului militar au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare, astfel:

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |      Instituţii de învăţământ       |     Coeficientul de ierarhizare   |

|crt.|                                     |___________________________________|

|    |                                     | Anul I| Anul II| Anul III| Anul IV|

|____|_____________________________________|_______|________|_________|________|

|  1.| Şcoli militare de maiştri militari  |       |        |         |        |

|    | şi subofiţeri                       |  0,20 |   0,24 |    -    |    -   |

|____|_____________________________________|_______|________|_________|________|

|  2.| Academii şi instituţii de învăţământ|       |        |         |        |

|    | superior                            |  0,24 |   0,28 |   0,42  |  0,50  |

|____|_____________________________________|_______|________|_________|________|

|  3.| Şcoli militare de ofiţeri de rezervă|                0,24               |

|____|_____________________________________|___________________________________|

 

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

    2. Studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea cadrelor militare şi poliţiştilor, respectiv cursanţii din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă indemnizaţia lunară şi o indemnizaţie suplimentară diferenţiată pe coeficienţi de ierarhizare, astfel:

    - student sau elev comandant/şef de grupă      0,20

    - student sau elev locţiitor comandant de

      pluton/şef de clasă                          0,22

    - student sau elev plutonier de

      companie/monitor de detaşament (similare)    0,24

    - student sau elev plutonier major de

      batalion/monitor de an (similare)            0,26

    - student sau elev plutonier adjutant/monitor

      de instituţie de învăţământ                  0,40

    3. Persoanele declarate "ADMIS" la cursul de formare a cadrelor militare în activitate au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare, astfel:

 _____________________________________________________________

|               Tipul cursului               | Coeficientul   |

|                                            | de ierarhizare |

|____________________________________________|________________|

| Curs de formare a maiştrilor               |                |

| militari/subofiţerilor în activitate       |      0,20      |

|____________________________________________|________________|

| Curs de formare a ofiţerilor în activitate |      0,24      |

|____________________________________________|________________|

 

    4. Militarii în termen şi militarii cu termen redus au dreptul la o indemnizaţie lunară pentru suportarea unor cheltuieli personale, astfel:

 __________________________________________________________

| Gradul prevăzut în statul de organizare | Coeficientul   |

| pentru funcţia ce o îndeplinesc         | de ierarhizare |

|_________________________________________|________________|

| Soldat                                  |      0,20      |

|_________________________________________|________________|

| Fruntaş                                 |      0,24      |

|_________________________________________|________________|

| Caporal                                 |      0,28      |

|_________________________________________|________________|

 

    5. Indemnizaţiile se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în prezenta anexă cu valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00.

 

    ANEXA IV/2

 

    Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

    1. (1) Pentru compensarea activităţii suplimentare specifice, desfăşurate în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de o indemnizaţie de până la 7% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/salariul de bază.

    (2) Categoriile de personal şi mărimea concretă a indemnizaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    2. (1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:

    Vechime efectivă:

    - până la 5 ani       - un ajutor egal cu 3 solde/salarii;

    - între 5 - 10 ani    - un ajutor egal cu 6 solde/salarii;

    - între 10 - 15 ani   - un ajutor egal cu 8 solde/salarii;

    - între 15 - 20 ani   - un ajutor egal cu 10 solde/salarii;

    - între 20 - 25 ani   - un ajutor egal cu 12 solde/salarii;

    - între 25 - 30 ani   - un ajutor egal cu 15 solde/salarii;

    - peste 30 ani        - un ajutor egal cu 20 solde/salarii.

    (2) Cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzută de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă, de un ajutor egal cu două solde lunare nete, respectiv cu două salarii de bază de încadrare nete.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care beneficiază de plăţi compensatorii.

    (4) Baza de calcul a soldei lunare nete, respectiv a salariului de bază de încadrare net o constituie solda lunară brută, respectiv salariul de bază de încadrare brut, din ultima lună de activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii dreptului.

    (5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului, acesta se acordă soţiei sau soţului supravieţuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinţilor.

    3. (1) Cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat, care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, fiind clasaţi "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizării unor unităţi, a reducerii unor funcţii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi ori a împlinirii limitei de vârstă în grad, primesc un ajutor egal cu zece solde lunare nete, respectiv zece salarii de bază de încadrare nete avute în luna schimbării poziţiei de activitate.

    (2) În cazul în care persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt apte de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, acestea mai beneficiază de plata unui ajutor, stabilit în raport cu vechimea efectivă în calitate de personal militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după cum urmează:

    - 50% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv, dar nu mai puţin de 1 an;

    - 55% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă cuprinsă între 5 şi 15 ani inclusiv;

    - 60% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani.

    (3) Ajutorul prevăzut la alin. (2) se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc trecerea în rezervă, respectiv încetarea raporturilor de serviciu, până la încadrarea în muncă, fără a se depăşi durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

    (4) Perioada pentru care se acordă ajutorul prevăzut la alin. (2) constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare pentru care unităţile au obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţiile sociale.

    (5) Contribuţiile sociale prevăzute de lege pentru angajat şi angajator se suportă din fondurile aprobate prin buget cu această destinaţie.

    (6) Prevederile alin. (1) nu se aplică cadrelor militare care beneficiază de plăţi compensatorii.

    (7) Baza de calcul a soldei lunare nete, respectiv a salariului de bază de încadrare net, o constituie solda lunară brută, respectiv salariul de bază de încadrare brut, din ultima lună de activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii dreptului.

    (8) Drepturile băneşti prevăzute la alin. (2) se plătesc pe baza unei declaraţii de angajament lunare, pe propria răspundere, din care să rezulte că beneficiarii ajutorului nu sunt încadraţi în muncă sau nu desfăşoară nicio activitate care să le asigure un venit lunar.

    4. (1) Persoanele care redobândesc calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, după 90 de zile calendaristice de la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu, atunci când sunt trecuţi din nou în rezervă sau în retragere, respectiv le încetează din nou raporturile de serviciu, beneficiază de ajutorul acordat pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special şi personal civil, în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din care se deduce ajutorul acordat la trecerea în rezervă anterioară/încetarea raporturilor de serviciu anterioare, exprimat în număr de solde lunare nete, respectiv salarii de bază de încadrare nete.

    (2) În caz de rechemare în activitate, respectiv de redobândire a calităţii de poliţist sau funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat în număr de solde lunare nete/salarii de bază de încadrare nete se restituie, iar la o nouă trecere în rezervă sau retragere/încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul servit înaintea primei treceri în rezervă sau retragere, respectiv încetării raporturilor de serviciu.

    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor provenite, după caz, din rândul cadrelor militare, poliţiştilor, respectiv funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă, respectiv au încetat raporturile de serviciu, şi care, la trecerea în rezervă, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, au beneficiat de ajutoare stabilite conform legii.

    5. (1) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă cadrelor militare trecute în rezervă în baza art. 85 lit. f) - l), art. 87 şi 88 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă poliţiştilor nici în cazul în care, în timpul suspendării din funcţie, acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 65 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 61 lit. a) sau c) din Legea nr. 293/2004, republicată.

    (6) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nici în cazul în care, în timpul suspendării din funcţie, acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 58 alin. (3) şi art. 64 din Legea nr. 293/2004, republicată.

    6. În caz de deces al cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, după caz, soţia sau soţul supravieţuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părinţii, beneficiază de ajutorul prevăzut la pct. 3 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedaţi.

    7. Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori în unităţi situate în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, beneficiază de un spor de până la 20% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Localităţile sau zonele unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    8. (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, mutate sau transferate, în interes de serviciu, într-o altă localitate decât cea de domiciliu, individual sau împreună cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la:

    a) o indemnizaţie de mutare egală cu solda lunară, respectiv salariul de bază de încadrare cuvenit pentru noile funcţii în care au fost încadrate;

    b) o indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu 1/4 din solda lunară, respectiv salariul de bază de încadrare, în luna schimbării domiciliului membrilor de familie;

    c) rambursarea costului transportului pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, în activitate, membrii de familie şi gospodăria lor;

    d) o permisie, respectiv învoire plătită de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordată la cerere.

    (2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la prezentarea în unitatea sau subunitatea situată în localitatea în care îşi desfăşoară efectiv activitatea.

    (3) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

    (4) Rambursarea costului transportului pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, precum şi membrii de familie se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    (5) Rambursarea costului transportului gospodăriei prevăzut la alin. (1) lit. c) se acordă numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate.

    (6) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate ori cărora li se acordă gradul la absolvirea cursului de formare a cadrelor militare în activitate, persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor sau, după caz, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dacă sunt încadrate în unităţi ori subunităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se calculează în raport cu solda lunară, respectiv salariul de bază de încadrare, stabilită pentru funcţiile în care acestea sunt numite.

    (7) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ beneficiază, după absolvire, de indemnizaţia de mutare şi de decontarea costului transportului, prevăzute la alin. (1), dacă sunt mutate în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.

    (8) La absolvirea instituţiilor de învăţământ, elevii şi studenţii militari cărora li se acordă grade de ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie de instalare egală cu solda lunară stabilită pentru funcţiile în care au fost numiţi şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie şi gospodăria lor.

    (9) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

    (10) Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate care au obţinut grade de subofiţeri ca urmare a absolvirii unor cursuri beneficiază de indemnizaţie de instalare numai în situaţia în care nu au beneficiat de indemnizaţie în condiţiile alin. (12).

    (11) În localităţile izolate sau în zonele unde atragerea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite, indemnizaţia prevăzută la alin. (8) poate fi la nivelul a două solde lunare, respectiv a două salarii de bază de încadrare.

    (12) Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, la semnarea primului contract, beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu solda lunară cuvenită.

    (13) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, în activitate, care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care, ulterior, şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi personalului care a urmat cursul de formare a cadrelor militare în activitate.

    (14) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în baza art. 85 alin. 1 lit. a) - f) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.

    (15) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

    (16) În cazul decesului personalului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin. (1) lit. c), dacă în termen de 12 luni de la data decesului îşi stabileşte domiciliul în altă localitate.

    (17) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi de alte sporuri, indemnizaţii, premii, prime, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

    9. Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază.

    10. Pentru cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt încadraţi în structurile centrale ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază, respectiv ai salariilor funcţiilor de bază în care sunt încadraţi, se majorează cu 0,25, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    11. Preoţii militari sunt asimilaţi ofiţerilor, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în structurile instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi beneficiază de solda lunară/salariul de bază de încadrare, de primele, sporurile, indemnizaţiile şi de alte drepturi salariale prevăzute în prezenta lege, în conformitate cu normele metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    12. Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigură paza, escortarea şi supravegherea deţinuţilor, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internaţi în centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, în secţii (ateliere) de producţie, puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de 5% din salariul funcţiei de bază. De indemnizaţie beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.

    13. (1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu această destinaţie.

    (2) Din fondul prevăzut la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot acorda premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

    (3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

    14. Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi specifice instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

    15. (1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în raport cu standardele de performanţă

Legea salarizarii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330 pe 2009 partea 2

Legea salarizarii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330 pe 2009 partea 2