Pause

CAEN Rev. 2

Loading..

    Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2

01  Agricultură, vânătoare şi servicii anexe           
011  Cultivarea plantelor nepermanente    
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv  orez), plantelor leguminoase şi a    plantelor producătoare de seminţe oleaginoase                         
0112 Cultivarea orezului                  
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor,  a rădăcinoaselor şi tuberculilor   
0114 Cultivarea trestiei de zahăr     
0115 Cultivarea tutunului                
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre  textile                                         0119 Cultivarea altor plante din culturi  nepermanente       
012  Cultivarea plantelor din culturi  permanente                         
0121 Cultivarea strugurilor       
0122 Cultivarea fructelor tropicale şi  subtropicale                         
0123 Cultivarea fructelor citrice    
0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi  sâmburoase                         
0125 Cultivarea fructelor arbuştilor  fructiferi, căpşunilor, nuciferilor  şi a altor pomi fructiferi        
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase   
0127 Cultivarea plantelor pentru  prepararea băuturilor               
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor  aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic            
0129 Cultivarea altor plante permanente
013  Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014  Creşterea animalelor             
0141 Creşterea bovinelor de lapte        
0142 Creşterea altor bovine             
0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor    
0146 Creşterea porcinelor                
0147 Creşterea păsărilor                 
0149 Creşterea altor animale           
015  Activităţi în ferme mixte (cultura  vegetală combinată cu creşterea animalelor)                       
0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea  animalelor)  
016  Activităţi auxiliare agriculturii şi  activităţi după recoltare          
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală                            
0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor                           
0163 Activităţi după recoltare        
0164 Pregătirea seminţelor    
017  Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii                    
0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a  vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii                 
02   Silvicultură şi exploatare forestieră
021  Silvicultură şi alte activităţi forestiere                          
0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere                            
022  Exploatarea forestieră              
0220 Exploatarea forestieră              
023  Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană       
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană      
024  Activităţi de servicii anexe silviculturii                         
0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii                       
03   Pescuitul şi acvacultura     
031  Pescuitul                
0311 Pescuitul maritim                    
0312 Pescuitul în ape dulci            
032  Acvacultura                      
0321 Acvacultura maritimă                 
0322 Acvacultura în ape dulci          
SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 
05   Extracţia cărbunelui superior şi  inferior                             
051  Extracţia cărbunelui superior (PCS =/> 23865 kJ/kg)                 
0510 Extracţia cărbunelui superior(PCS =/> 23865 kJ/kg)               
052  Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)              
0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)           
06   Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale                    
061  Extracţia petrolului brut      
0610 Extracţia petrolului brut          
062  Extracţia gazelor naturale         
0620 Extracţia gazelor naturale          
07   Extracţia minereurilor metalifere 
071  Extracţia minereurilor feroase      
0710 Extracţia minereurilor feroase  
072  Extracţia minereurilor metalifere neferoase                           
0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu                            
0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase                           
08   Alte activităţi extractive     
081  Extracţia pietrei, nisipului şi  argilei                             
0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a  pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei                         
0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului     
089  Alte activităţi extractive n.c.a.  
0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale          
0892 Extracţia turbei                     
0893 Extracţia sării                 
0899 Alte activităţi extractive n.c.a.   
09   Activităţi de servicii anexe extracţiei                          
091  Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale                         
0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale                             
099  Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor               
0990 Activităţi de servicii anexe pentru  extracţia mineralelor   
SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10   Industria alimentară            
101  Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne    
1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii   
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre                            
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)    
102  Prelucrarea şi conservarea peştelui,  crustaceelor şi moluştelor       
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor       
103  Prelucrarea şi conservarea fructelor  şi legumelor                       
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume                              
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor  şi legumelor n.c.a.             
104  Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale                  
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 
1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare     
105  Fabricarea produselor lactate      
1051 Fabricarea produselor lactate şi a  brânzeturilor                        
1052 Fabricarea îngheţatei               
106  Fabricarea produselor de morărit, a   amidonului şi produselor din amidon 
1061 Fabricarea produselor de morărit    
1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon                           
107  Fabricarea produselor de brutărie şi  a produselor făinoase                 
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea  prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie             
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor   şi a produselor conservate de patiserie          
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare                    
108  Fabricarea altor produse alimentare 
1081 Fabricarea zahărului                 
1082 Fabricarea produselor din cacao, a  ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei     
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor     
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate  
1086 Fabricarea preparatelor alimentare  omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare 
109  Fabricarea preparatelor pentru hrana  animalelor                                 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana  animalelor de fermă 
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana  animalelor de companie                 
11   Fabricarea băuturilor              
110  Fabricarea băuturilor             
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea  băuturilor alcoolice 
1102 Fabricarea vinurilor din struguri   
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe                                1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate,obţinute prin fermentare                          1105 Fabricarea berii                   
1106 Fabricarea malţului               
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate    
12   Fabricarea produselor din tutun
120  Fabricarea produselor din tutun  
1200 Fabricarea produselor din tutun     
13   Fabricarea produselor textile    
131  Pregătirea fibrelor şi filarea  fibrelor textile       
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 
132  Producţia de ţesături             
1320 Producţia de ţesături              
133  Finisarea materialelor textile  
1330 Finisarea materialelor textile     
139  Fabricarea altor articole textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 
1392 Fabricarea de articole confecţionate  din textile (cu excepţia  îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete    
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase  
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte        
1396 Fabricarea de articole tehnice şi  industriale din textile 
1399 Fabricarea altor articole textile   n.c.a.   
14   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte               
141  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană                             1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele             
1412 Fabricarea de articole de  îmbrăcăminte pentru lucru    
1413 Fabricarea altor articole de  îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de  corp)                                 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp   
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.   
142  Fabricarea articolelor din blană    
1420 Fabricarea articolelor din blană    
143  Fabricarea articolelor de  îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare                             1431 Fabricarea prin tricotare sau  croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie                         1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte                          15   Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor                           151  Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea  blănurilor                            1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de  harnaşament                           152  Fabricarea încălţămintei         
1520 Fabricarea încălţămintei         
16   Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu  excepţia mobilei; fabricarea  articolelor din paie şi din alte  materiale vegetale împletite          161  Tăierea şi rindeluirea lemnului     
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului    
162  Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale                             1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn                             
1622 Fabricarea parchetului asamblat în  panouri                                     1623 Fabricarea altor elemente de  dulgherie şi tâmplărie, pentru  construcţii                          1624 Fabricarea ambalajelor din lemn    
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale  împletite                        
17   Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie     
171  Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului       
1711 Fabricarea celulozei              
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului   
172  Fabricarea articolelor din hârtie şi carton          
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton                             1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie  sau carton                            1723 Fabricarea articolelor de papetărie 
1724 Fabricarea tapetului               
1729 Fabricarea altor articole din hârtie  şi carton n.c.a.   
18   Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor       
181  Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi   
1811 Tipărirea ziarelor                
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire       
1814 Legătorie şi servicii conexe       
182  Reproducerea înregistrărilor   
1820 Reproducerea înregistrărilor  
19   Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea    ţiţeiului                         
191  Fabricarea produselor de cocserie   
1910 Fabricarea produselor de cocserie 
192  Fabricarea produselor obţinute din  prelucrarea ţiţeiului   
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 
20   Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice          
201  Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare                      2011 Fabricarea gazelor industriale   
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor            
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază    
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase               
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare                        
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare                 
202  Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice                         2020  Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice                  
203  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
204  Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere,  cosmetice şi de parfumerie          
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere       |       2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)  
205  Fabricarea altor produse chimice    
2051 Fabricarea explozivilor        
2052 Fabricarea cleiurilor            
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale     
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.       
206  Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale             
2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale              
21   Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 
211  Fabricarea produselor farmaceutice de bază             
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază          
212  Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
22   Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice    
221  Fabricarea articolelor din cauciuc 
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacere anvelopelor                           2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
222  Fabricarea articolelor din material plastic              
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic                               2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic                     
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii   
2229 Fabricarea altor produse din material plastic       
23   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice    
231  Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă    
2311 Fabricarea sticlei plate         
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                   
2313 Fabricarea articolelor din sticlă  
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă      
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică     
232  Fabricarea de produse refractare    
2320 Fabricarea de produse refractare    
233  Fabricarea materialelor de construcţii din argilă        
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică  
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă               
234  Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan            
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică   
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică                 
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.                
235  Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului            
2351 Fabricarea cimentului               
2352 Fabricarea varului şi ipsosului     
236  Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos      
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii            
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii         
2363 Fabricarea betonului           
2364 Fabricarea mortarului                
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos    
237  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei         
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei     
239  Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.                                2391 Fabricarea de produse abrazive     
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.                   
24   Industria metalurgică             
241  Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje     
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje    
242  Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel                              2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel                              243  Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului     
2431 Tragere la rece a barelor         
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producţia de profile obţinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece          
244  Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase      
2441 Producţia metalelor preţioase       
2442 Metalurgia aluminiului           
2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului       
2444 Metalurgia cuprului                
2445 Producţia altor metale neferoase  
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
245  Turnarea metalelor                
2451 Turnarea fontei                    
2452 Turnarea oţelului              
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 
2454 Turnarea altor metale neferoase 
25   Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii       
251  Fabricarea de construcţii metalice   
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice                             2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal                      
252  Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală                             
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală       
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice      
253  Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)                   2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)               
254  Fabricarea armamentului şi muniţiei 
2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei 
255  Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor               
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor              
256  Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract         
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor    
2562 Operaţiuni de mecanică generală     
257  Producţia de unelte şi articole de fierărie               
2571 Fabricarea produselor de tăiat     
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 
2573 Fabricarea uneltelor              
259  Fabricarea altor produse prelucrate din metal                    
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel   
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal                       
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri                                2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe                  
2599 Fabricarea altor articole din metal  n.c.a.                 
26   Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice  
261  Fabricarea componentelor electronice
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)            
2612 Fabricarea altor componente electronice                
262  Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice       
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
263  Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                      
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                   
264  Fabricarea produselor electronice de larg consum         
2640 Fabricarea produselor electronice de  larg consum         
265  Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri               
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie    
2652 Producţia de ceasuri               
266  Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie                       2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie                       267  Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice     
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice     
268  Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 
2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor   
27   Fabricarea echipamentelor electrice 
271  Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii           
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii         
272  Fabricarea de acumulatori şi baterii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
273  Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea        
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice        
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice            
274  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat                 
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat       
275  Fabricarea de echipamente casnice   
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice                      
279  Fabricarea altor echipamente electrice                   
2790 Fabricarea altor echipamente electrice                        
28   Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.         
281  Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală     
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.)        
2812 Fabricarea de motoare hidraulice  
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare  
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie            
282  Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală      
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor                     
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat     
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice)        
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric       
2825 Fabricarea echipamentelor de  ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic     
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.          
283  Fabricarea maşinilor şi utilajelor  pentru agricultură şi exploatări forestiere                            2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere                            284  Fabricarea utilajelor pentru  prelucrarea metalului şi a  maşinilor-unelte                      2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea  metalului                             2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
289  Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică      
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie        
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii         
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului             
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei                           2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului    
2896 Fabricarea utilajelor pentru  prelucrarea maselor plastice şi a  cauciucului                          2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje  specifice n.c.a.                 
29   Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor                        291  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier              
2910 Fabricarea autovehiculelor de  transport rutier               
292  Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci                        2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci                        293  Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule                      
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule      
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule               
30   Fabricarea altor mijloace de transport                    
301  Construcţia de nave şi bărci      
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare                       
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive  şi de agrement      
302  Fabricarea materialului rulant      
3020 Fabricarea materialului rulant      
303  Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale            
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale   
304  Fabricarea vehiculelor militare de luptă                  
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă      
309  Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.     
3091 Fabricarea de motociclete         
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi     
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.           
31   Fabricarea de mobilă             
310  Fabricarea de mobilă            
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine         
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere    
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.         
32   Alte activităţi industriale n.c.a.  
321  Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
3211 Baterea monedelor                
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale si pietre preţioase                      3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare               
322  Fabricarea instrumentelor muzicale 
3220  Fabricarea instrumentelor muzicale  
323   Fabricarea articolelor pentru sport 
3230  Fabricarea articolelor pentru sport 
324   Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 
3240  Fabricarea jocurilor şi jucăriilor  
325   Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice|       3250  Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice  
329   Alte activităţi industriale          
3291  Fabricarea măturilor şi periilor    
3299  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.             
33    Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor   
331   Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor                        3311  Repararea articolelor fabricate din 
3312  Repararea maşinilor              
3313  Repararea echipamentelor electronice şi optice               
3314  Repararea echipamentelor electrice   
3315  Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor                
3316  Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 
3317  Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 
3319  Repararea altor echipamente         
332   Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale       
3320  Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale      
 SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ,  GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35    Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat              
351   Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice            
3511  Producţia de energie electrică      
3512  Transportul energiei electrice    
3513  Distribuţia energiei electrice      
3514  Comercializarea energiei electrice  
352   Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
3521  Producţia gazelor                   
3522  Distribuţia combustibililor gazoşi,prin conducte
3523  Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte         
353   Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530  Furnizarea de abur şi aer condiţionat
SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI: SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR,ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE     
36    Captarea, tratarea şi distribuţia apei                     
360   Captarea, tratarea şi distribuţia apei                       
3600  Captarea, tratarea şi distribuţia apei                               
37    Colectarea şi epurarea apelor uzate 
370   Colectarea şi epurarea apelor uzate 
3700  Colectarea şi epurarea apelor uzate 
38    Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile         
381   Colectarea deşeurilor                
3811  Colectarea deşeurilor nepericuloase 
3812  Colectarea deşeurilor periculoase   
382   Tratarea şi eliminarea deşeurilor   
3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase                    
3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase                        
383   Recuperarea materialelor             
3831  Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 
3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate                      
39   Activităţi şi servicii de decontaminare    
390  Activităţi şi servicii de decontaminare           
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare                 
SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII      
41   Construcţii de clădiri         
411  Dezvoltare (promovare) imobiliară   
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 
412  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale      
42   Lucrări de geniu civil           
421  Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate              
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor                     
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane    
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri    
422  Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare                    
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide           
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi      telecomunicaţii                    
429  Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti                 
4291 Construcţii hidrotehnice         
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.    
43   Lucrări speciale de construcţii    
431  Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului                     
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului  
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii        
432  Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii       
4321 Lucrări de instalaţii electrice 
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat    
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii          
433  Lucrări de finisare            
4331 Lucrări de ipsoserie           
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie  
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor                
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri                  
4339 Alte lucrări de finisare        
439  Alte lucrări speciale de construcţii
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii     
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.                          
SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR   
45  Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 
451 Comerţ cu autovehicule           
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)                     4519 Comerţ cu alte autovehicule         
452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor                   
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor                  
453  Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule                  
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule     
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule       
454  Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor            
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor            
46  Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete                          461  Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata        
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,prime textile şi cu        semifabricate                       
4612  Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie    
4613  Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii  
4614  Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane                               4615  Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie   
4616  Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele                  
4617  Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun       
4618  Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter  specific, n.c.a.                   
4619  Intermedieri în comerţul cu produse diverse                 
462   Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
4621  Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat                           4622  Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor                        
4623  Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624  Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate                           463   Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului                            4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor           
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne      
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile              
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor    
4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun                       
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase  
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente               
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte                 
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
464  Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum           
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile                             
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei                     
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere                          4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie       
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice                   
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei,covoarelor şi a articolelor de iluminat                             4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor                                       4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc                  
465  Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii   
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului          4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de  telecomunicaţii                      466  Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri           
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor                         4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte                 
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii                          4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat   
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou                           
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou         
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente                
467  Comerţ cu ridicata specializat al altor produse                     
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate                  
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice       
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare                          
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice                              
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare              
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor                 
469  Comerţ cu ridicata nespecializat   
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat   
47   Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 
471  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate                  
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun                    
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
472  Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate                      
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate                         4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine   specializate                                       
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate              
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate                
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate  
 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
473  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate                         4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate                         474  Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în  magazine specialitate               
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în       magazine specializate                              
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine   specializate                         
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
475  Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate           4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate                       4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate                       
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine  specializate                         
4754  Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate                
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate              
476 Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate                         4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate                           4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine    specializate                         
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate                        
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate  
 4765  Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
 477  Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate            
4771  Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei,în magazine specializate            
4772  Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate                       
4773  Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate                        4774  Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate                      
4775  Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate                
4776  Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate                4777  Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate                         4778  Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate    
4779  Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
478   Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe                 4781  Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe                  
4782  Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe                                
4789  Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
479  Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe                  
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioşcurilor şi pieţelor                        
 SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
49   Transporturi terestre şi transporturi prin conducte                     
491  Transporturi interurbane de călători pe calea ferată                  
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată                  
492  Transporturi de marfă pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
493  Alte transporturi terestre de călători                        
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători    
4932 Transporturi cu taxiuri          
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.             
494  Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare                   
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare             
495  Transporturi prin conducte        
4950 Transporturi prin conducte     
50   Transporturi pe apă                
501  Transporturi maritime şi costiere de pasageri                  
5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri                   
502  Transporturi maritime şi costiere de marfă                          
5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă               
503  Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare         
5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare          
504  Transportul de marfă pe căi navigabile interioare           
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare           
51   Transporturi aeriene               
511  Transporturi aeriene de pasageri    
5110 Transporturi aeriene de pasageri  
512  Transporturi aeriene de marfă şi transportări spaţiale         
5121 Transporturi aeriene de marfă      
5122 Transporturi spaţiale             
52   Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi             

521  Depozitări                         
5210 Depozitări                        
522  Activităţi anexe pentru transporturi
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre       
5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă            
5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene          
5224 Manipulări                          
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
53   Activităţi de poştă şi de curier     
531  Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
532  Alte activităţi poştale şi de curier
5320 Alte activităţi poştale şi de curier
SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE
55   Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
551  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare                   
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare                  
552  Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată   
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată  
553  Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere                
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere                 
559  Alte servicii de cazare         
5590 Alte servicii de cazare            
56   Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie      
561  Restaurante                      
5610 Restaurante                      
562  Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie                       
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente    
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 
563  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor                    
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor                    
SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII             
58   Activităţi de editare             
581  Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare                
5811 Activităţi de editare a cărţilor    
5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare                             5813 Activităţi de editare a ziarelor   
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor      
5819 Alte activităţi de editare        
582  Activităţi de editare a produselor software               
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator              
5829 Activităţi de editare a altor produse software               
59   Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programme de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală      
591  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programme de televiziune                       5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programme de televiziune                        5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune                       5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune          
5914 Proiecţia de filme cinematografice 
592  Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală                  5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală        60   Activităţi de difuzare şi transmitere de programe          
601  Activităţi de difuzare a programelor de radio                      
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio                      
602  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune          
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune               
61   Telecomunicaţii                    
611  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu          
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu     
612  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu    
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)                             613  Activităţi de telecomunicaţii prin satelit                                        6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit                       
619  Alte activităţi de telecomunicaţii  
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii  
62   Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei        
620  Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei                 
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei         
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei       
63   Activităţi de servicii informatice  
631  Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web   
639  Alte activităţi de servicii informaţionale                   
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri  
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.           
 SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI      
64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii              
 641  Intermediere monetară             
6411  Activităţi ale băncii centrale (naţionale)              
6419  Alte activităţi de intermedieri monetare            
642   Activităţi ale holdingurilor     
6420  Activităţi ale holdingurilor     
643   Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare     
6430  Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare           
649  Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii      
6491 Leasing financiar             
6492  Alte activităţi de creditare     
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
65   Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)        
651  Activităţi de asigurări            
6511 Activităţi de asigurări de viaţă  
6512 Alte activităţi de asigurări(exceptând asigurările de viaţă) 
652  Activităţi de reasigurare      
6520 Activităţi de reasigurare      
 653 Activităţi ale fondurilor de pensii(cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)       
6530 Activităţi ale fondurilor de pensii(cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)      
66   Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii   
661  Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii 
6611  Administrarea pieţelor financiare   
6612  Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare     
 6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii      
662  Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii      
6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor  
6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări      
6629 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 
663  Activităţi de administrare a fondurilor                      
6630 Activităţi de administrare a fondurilor              
SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE 
68   Tranzacţii imobiliare           
681  Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii        
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii      
682  Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate                           6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate                          683  Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract         
6831 Agenţii imobiliare               
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract           
SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
69   Activităţi juridice şi de contabilitate             
691  Activităţi juridice               
6910 Activităţi juridice              
692  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal                               6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal              70   Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;     activităţi de management şi de consultanţă în management    
701  Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate          7010 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate          702  Activităţi de consultanţă în management             
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management     
71   Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică                    711  Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea                   
7111 Activităţi de arhitectură        
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
712  Activităţi de testări şi analize tehnice              
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice                   
72   Cercetare-dezvoltare             
721  Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie    
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie          
722  Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste         
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste        
73   Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei                    
731  Publicitate                      
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate                  
7312 Servicii de reprezentare media   
732  Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice   
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice       
74   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice        
741  Activităţi de design specializat  
7410 Activităţi de design specializat   
742  Activităţi fotografice           
7420 Activităţi fotografice          
743  Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)   
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)                
749  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
7490 Alte activităţi profesionale,ştiinţifice şi tehnice n.c.a.   
75    ctivităţi veterinare             
750  Activităţi veterinare         
7500 Activităţi veterinare         
SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT                      Activităţi de închiriere şi leasing 
771  Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule          
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare                       7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele   
772  Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti 
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv                              7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)     
7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.                 773  Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile                            7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole   
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii                          7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou(inclusiv calculatoare)            
7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
7735 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian 
7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.                   
 774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)      
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)          
78   Activităţi de servicii privind forţa de muncă             
781  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă      
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă       
782  Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului   
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului  
783  Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă                
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă                   
79   Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 
791  Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor       
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 
7912 Activităţi ale tur-operatorilor     
799  Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică             
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică          
80   Activităţi de investigaţii şi protecţie               
801  Activităţi de protecţie şi gardă    
8010 Activităţi de protecţie şi gardă  
802  Activităţi de servicii privind sistemele de securizare          
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare        
803  Activităţi de investigaţii          
8030 Activităţi de investigaţii       
81   Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri   
811  Activităţi de servicii suport combinate                    
8110 Activităţi de servicii suport combinate  
812  Activităţi de curăţenie           
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor                
8122 Activităţi specializate de curăţenie
8129 Alte activităţi de curăţenie      
813  Activităţi de întreţinere peisagistică                   
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică                      
82   Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor                   
821  Activităţi de secretariat şi servicii suport                    
8211 Activităţi combinate de secretariat 
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat                         
822  Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
823  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor                           8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor                           829  Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.                        8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului          
8292 Activităţi de ambalare            
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
 SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN  SISTEMUL PUBLIC                       84  Administraţie publică şi apărare;asigurări sociale din sistemul public
841 Administraţie publică generală,economică şi socială           
8411 Servicii de administraţie publică generală               
8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii,învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv          protecţia socială                  
8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice            
842  Activităţi de servicii pentru societate                    
8421 Activităţi de afaceri externe      
8422 Activităţi de apărare naţională     
8423 Activităţi de justiţie             
8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă            
8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora                              843  Activităţi de protecţie socială obligatorie               
8430 Activităţi de proiecţie socială obligatorie            
 SECŢIUNEA P - ÎNVĂŢĂMÂNT            
85   Învăţământ                       
851  Învăţământ preşcolar    
8510 Învăţământ preşcolar              
852  Învăţământ primar                  
8520 Învăţământ primar                  
853  Învăţământ secundar               
8531 Învăţământ secundar general       
8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional               
854  Învăţământ superior                
8541 Învăţământ superior non-universitar 
8542 Învăţământ superior universitar     
855  Alte forme de învăţământ            
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional                 
8552 Învăţământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)              
8553 Şcoli de conducere (pilotaj)       
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.    
856  Activităţi de servicii suport pentru învăţământ          
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ          
 SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ                         
86   Activităţi referitoare la sănătatea umană        
861  Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
862  Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică     
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală                 
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată     
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
869  Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană        
87   Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare                               871  Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală                             
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală        
872  Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale    
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale    
873  Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure                   
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure                      
879  Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.       
8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.                 
88   Activităţi de asistenţă socială, fără cazare                 
881  Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a  se îngriji singure              
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure                   
889  Alte activităţi de asistenţă socială,fără cazare            
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii            
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.     
SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE 
90   Activităţi de creaţie şi interpretare artistică           
900  Activităţi de creaţie şi interpretare artistică                   
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)                 
9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică    
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole               
91   Activităţi ale bibliotecilor,arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale                 910  Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale                 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor                     
9102 Activităţi ale muzeelor             
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic                   
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale                             92   Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri                          
920  Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri                         
9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri                          
93   Activităţi sportive, recreative şi distractive                 
931  Activităţi sportive               
9311 Activităţi ale bazelor sportive     
9312 Activităţi ale cluburilor sportive  
9313 Activităţi ale centrelor de fitness 
9319 Alte activităţi sportive           
932  Alte activităţi recreative şi distractive                   
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii   
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.                  
SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII                        
94   Activităţi asociative diverse       
941  Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale
9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale        
9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale                   
942  Activităţi ale sindicatelor salariaţilor                    
9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor                    
949  Alte activităţi asociative       
9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase                  
9492 Activităţi ale organizaţiilor politice                      
9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.                        
95   Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc                          951  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii  
9511 Repararea calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice         
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii            
952  Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc            
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic                           
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casa şi grădină          
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele             
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor  casnice                
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor                         
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.           
96   Alte activităţi de servicii       
960  Alte activităţi de servicii      
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată)articolelor textile şi a produselor din blană                            9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare                    
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare                      
9604 Activităţi de întreţinere corporală 
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.  
SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE  ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU       
97   Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic                               970  Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic                               9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic                               98   Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii  destinate consumului propriu        
981  Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu                   
9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu                  
982  Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii                  
9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii                  
 SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR  EXTRATERITORIALE                     99   Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale       
990  Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale       
9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale     

CAEN Rev. 2

CAEN Rev. 2