Pause
  Justiţia este un contract de oportunitate în care se intră pentru a preveni ca oamenii să lezeze sau să fie lezaţi. (Epicur)

  Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, avocaţii noştri au făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.

  Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Legi

CODUL DE PROCEDURA CIVILA
Text în vigoare începând cu data de 25 iulie 2008 CARTEA I Competenţa instanţelor judecătoreşti TITLUL I Competenţa după materie ART. 1 Judecătoriile judecă: 1. în primă instanţă, toate procesele şi cererile, în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe; 2. plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege; 3. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor. ART. 2 Tribunalul judecă: 1. în primă...

Citeste tot
Toate legile

Articole

Secretul profesional in Dreptul Bancar
Secretul profesional in dreptul bancar   Printre obligatiile care guverneaza   activitatea    institutiilor de credit in realizarea   operatiunilor clientilor, exista unele care   au ca obiectiv protectia   clientilor pe fondul unui set de reguli care constituie politia bancara. Astfel, institutia de credit, este tinuta   de obligatia secretului professional, de obligatia   de a se informa despre client si de a informa...

Citeste tot
Toate articolele