Pause
Actiunea in revendicare si actiunea in evacuare
Loading..

Acţiunea în revendicare şi acţiunea în evacuare

scris de Cristina Mazilu

          Deşi cele două acţiuni sunt reglementate distinct în Codul de Procedură Civilă, în practică se creează  confuzii, introducându-se foarte des acţiune în evacuare în locul celei în revendicare.
          Acţiunea în  revendicare (acţiune reală) este reglementată de art. 480 din Codul Civil, fiind acţiunea proprietarului neposesor îndreptată împotriva posesorului neproprietar, prin care reclamantul cere instanţei de judecată să i se recunoască dreptul său de proprietate asupra unui bun determinat, şi, pe cale de consecinţă, să-l oblige pe pârât la restituirea posesiei bunului.
          Acţiunea în evacuare este reglementată de art. 1410 şi următoarele din Codul Civil, fiind specifică raporturilor juridice de locaţiune, adică acelor raporturi prin care locatorul s-a obligat să procure locatarului folosinţa pe timp determinat a unui bun individual determinat şi neconsumptibil în schimbul unei sume de bani numită chirie.
          Prin raporturile de locaţiune nu se transmite dreptul real, locatarul devine doar un detentor precar al bunului asupra căruia are obligaţia de a-l restitui.
          Deci, pentru a-şi apăra dreptul de proprietate proprietarul trebuie să introducă o acţiune în revendicare şi nu o acţiune în evacuare.
          Caracterul petitoriu al acţiunii în revendicare este cel care face diferenţierea tranşantă între cele două acţiuni. Astfel, prin acţiunea în revendicare reclamantul cere instanţei să stabilească prin hotărâre judecătorească că el este proprietar şi să i se respecte acest drept, iar pentru rezolvarea unei astfel de acţiuni se recurge la compararea de titluri.

Exemplu:

Reclamanta SC. B. M. SRL a introdus acţiune în evacuarea pârâtului S.C. de pe terenul şi saivanul său.
În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că se impune evacuarea pârâtului întrucât ea a dobândit proprietatea imobilului, prin contract de vânzare-cumpărare, iar acesta a fost ocupat fără nici un titlu de către pârât, care se opune la restituirea lui,.
Judecătoria Râmnicu Vâlcea, prin sentinţa civilă nt. 5762 din 17 noiembrie 2003, a admis acţiunea reclamantei S.C.”B.M.”-SRL  şi a dispus evacuarea  pârâtului S.C. de pe terenul şi din saivanul prevăzute în hotărâre.
Curtea de Apel Piteşti, Secţia civilă, prin decizie nr. 539/A din 17 martie 2004, a respins ca nefondat apelul pârâtului.
Prin recursul declarat, pârâtul susţine că este inadmisibilă acţiunea în evacuare.
Recursul este întemeiat.
În speţă, între reclamantă şi pârât nu au existat raporturi de obligaţii derivate din locaţiune, ci raporturi de drept real constând în exercitarea fără drept de către pârât a posesiei asupra imobilului proprietatea reclamantului.
În consecinţă, Î.C.C.J. a admis recursul, a casat decizia atacată, precum şi sentinţa de primă instanţă, iar pe fond a respins acţiunea ca inadmisibilă.